Головна Кодифікація / LEI Тарифи при здійсненні нумерації (кодифікації) ЦП
Тарифи при здійсненні нумерації (кодифікації) ЦП Друк

 

Згідно з пунктом 1.3 Правил Центрального депозитарію «тарифи за здійснення робіт щодо кодифікації встановлюються Центральним депозитарієм»

 

ІV. Перелік та вартість послуг (тарифи), що надаються

Центральним депозитарієм

при здійсненні нумерації (кодифікації) цінних паперів *

Назва послуги (тарифу)

Вартість (тариф), грн.

Умови нарахування

1

Призначення міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів

1975 грн.

За один код

2

Надання дублікату виписки з реєстру кодів цінних паперів (далі - реєстр) або нової виписки як результату внесення змін до реєстру у випадку: 

 • зміни найменування емітента;
 • заміни тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів на свідоцтво про його реєстрацію;
 • внесення коду за ЄДРПОУ у процесі створення акціонерних товариств;
 • зміни кількості або номіналу цінних паперів без зміни коду;
 • виправлення помилок, допущених з вини заявника або реєструючого органу;
 • оформлення та надання виписки, що містить код класифікації фінансових інструментів (CFI).

400 грн.

За один екземпляр

* Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі ст.196.1.1 розділу V Податкового кодексу України

 

Для отримання рахунку-фактури щодо сплати за кодифікацію цінних паперів прохання звертатись до відділу клієнтського сервісу та кодифікації, за електронною адресою kodif_dep@csd.ua, зазначивши в електронному листі:

 • скорочене найменування емітента згідно його статуту; 
 • код за ЄДРПОУ (або той факт, що товариство знаходиться на стадії створення);
 • причину, з якої відбувається звернення за призначенням коду ISIN.

Увага! В платіжному дорученні вказати призначення платежу, що зазначене в Рахунку-фактурі:

1. Якщо оплата послуг здійснюється Одержувачем послуг:

 «Оплата за кодифікацію цінних паперів зг. з рах. № _____ від __.__.20__р, без ПДВ»

2. Якщо оплата послуг здійснюється не Одержувачем послуг:

«Оплата за кодифікацію цінних паперів зг. з рах. № ____ від __.__.20__р, без ПДВ, назва Емітента (код за ЄДРПОУ/ЄДРІСІ)»

 

Видача документів, що підтверджують виконання робіт щодо кодифікації, здійснюється шляхом:

 • поштового відправлення, простим листом; 
 • при наявності попереднього письмового запиту від заявника підписаного уповноваженою особою та скріпленого печаткою заявника (у разі використання печатки), з вказаною адресою отримання документів;
 • особисто представнику заявника за наявності паспорту громадянина України або довіреності (відповідного зразка, згідно Регламенту НДУ).
 

 

(044) 363-04-00