Home Numbering / LEI Shares Numbering upon Joint Stock Companies Foundation
Здійснення нумерації (кодифікації) акцій під час створення акціонерних товариств Print

Призначення коду ISIN

Для призначення коду ISIN для простих іменних акцій товариств під час їх створення до НДУ подаються наступні документи:

 1. Заява щодо здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів (далі – кодифікації), підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою заявника (за наявності). Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у заяві, несе особа, яка підписала заяву.
 2. Копія свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких подається заява  щодо кодифікації.
 3. Копія документу, що підтверджує право особи діяти від імені товариства.

 

Заява повинна містити наступну інформацію:

 1. повне найменування емітента акцій із зазначенням організаційно-правової форми;
 2. місцезнаходження емітента акцій (фактична адреса) із зазначенням поштового індексу, номерів телефонів, телефаксів та адреси електронної пошти (при наявності);
 3. тип та форма випуску акцій;
 4. номінальна вартість акції;
 5. загальна (сумарна) кількість акцій;
 6. розмір дивідендів по акціях (відповідно до проекту статуту або інших внутрішніх документів);
 7. термін та порядок виплати дивідендів по акціях (відповідно до проекту статуту або інших внутрішніх документів);
 8. права, що надаються власникам акцій (відповідно до установчих документів);
 9. інформація про обмеження щодо передачі прав власності на акції;
 10. інформація щодо найменування емітента англійською мовою (відповідно до проекту статуту).
 

Відділ кодифікації цінних паперів

(044) 482-52-04 (fax)
(044) 591-04-11