Головна Документи, що регламентують дії ПАТ «НДУ» при здійсненні функцій уповноваженого на зберігання
Документи, що регламентують дії ПАТ «НДУ» при здійсненні функцій уповноваженого на зберігання

 

Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 431 від 08.04.2014

Порядок передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затверджене рішенням НКЦПФР від 18.04.2013 №729

Порядок приймання та видачі Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» документів системи реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженого Рішенням Правління ПАТ "НДУ" від 20.09.2013 №3/6

Порядок приймання Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» від зберігачів цінних паперів облікових реєстрів власників іменних цінних паперів та виписок про стан рахунку у цінних паперах власників, а також приймання від депозитаріїв цінних паперів зведених облікових реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого Рішенням Правління ПАТ "НДУ" від 20.09.2013 №3/6

Порядок дій Центрального депозитарія як уповноваженого на зберігання при передачі отриманих від депозитарної установи/зберігача баз даних, архівів баз даних, документів та коштів, які надійшли за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, іншій депозитарній установі (набирає чинності 02.07.2018р.)

Порядок дій Центрального депозитарію цінних паперів як уповноваженого на зберігання у зв’язку з припиненням депозитарної діяльності депозитарної установи/зберігача та порядок приймання Центральним депозитарієм інформації від депозитарної установи у випадку одностороннього розірвання договору з емітентом (набув чинності 14.12.2017)

Порядок дій Центрального депозитарію цінних паперів як уповноваженого на зберігання у зв’язку з припиненням депозитарної діяльності депозитарної установи/зберігача та порядок приймання Центральним депозитарієм інформації від депозитарної установи у випадку одностороннього розірвання договору з емітентом (набув чинності 14.09.2016 № 2/21)

 

Регламент уповноваженого на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів (набуває чинності 14.12.2017)

Регламент уповноваженого на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів (набув чинності 14.09.2016)

Регламент уповноваженого на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів (набув чинності 14.09.2016)

 

Порядок дій Центрального депозитарія як уповноваженого на зберігання при передачі отриманих від депозитарної установи/зберігача баз даних, архівів баз даних, документів та коштів, які надійшли за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, іншій депозитарній установі (набирає чинності 14.12.2017)

Інструкція щодо резервного копіювання баз даних депозитарних установ