Головна Контакти
Контактна інформація Друк

 

Назва підрозділу Функції підрозділу Контакти
УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКОГО СЕРВІСУ
Служба підтримки клієнтів Консультування з питань оформлення, надання, виконання та отримання клієнтом документів в НДУ. (044) 591-04-04
client@csd.ua
Отримання міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (ISIN). (044) 591-04-11
kodif_dep@csd.ua
 
ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Служба підтримки інформаційних систем • Надання консультативної допомоги з питань використання ППДО «Оберон», СЕД «Тритон».
• Зміна зовнішньої ip-адреси для підключення до серверу ЦД (Оберон, Тритон).
• Надання інсталяційного пакету ППДО «Оберон», СЕД «Тритон», інструкцій з їх встановлення, та налагодження.
(044) 591-04-32
support@csd.ua
Надання консультативної допомоги з питань використання веб-сервісу «Кабінет клієнта» (www.my.csd.ua). hd@csd.ua
Відділ організації інформаційної безпеки • Захист інформації з обмеженим доступом в системі депозитарного обліку.
• Надання інформаційної підтримки щодо створення комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем депозитарних установ.
• Надання послуг електронного цифрового підпису акредитованим центром сертифікації ключів.
• Надання консультативної допомоги з питань використання електронного цифрового підпису, умов надання послуг акредитованим центром сертифікації ключів. 
(044) 591-04-28
csk@csd.ua
УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ФІНАНСІВ fin@csd.ua
Фінансово-аналітичний відділ • Надання актів про надання депозитарних послуг (дублікатів актів).
• Надання рахунків на штрафи.
• Надання рахунків на відновлення виконання розпоряджень та надання послуг емітенту після їх призупинення у випадку порушення емітентом строку та порядку оплати послуг.
• Надання рахунків на відновлення виконання операцій по рахунку у цінних паперах депозитарної установи після їх призупинення у випадку невиконання або несвоєчасного виконання депозитарною установою зобов’язань щодо оплати послуг.
• Надання усних консультацій та роз’яснень клієнтам з питань звірки розрахунків за депозитарні послуги та застосування тарифів.

(044) 591-04-37
(044) 591-04-37 (факс)

УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Відділ уповноваженого на зберігання цінних паперів Виконання функцій Центрального депозитарія(ЦД), як уповноваженого на зберігання цінних паперів:
• отримання Емітентом інформації про власників цінних паперів, інформація про які міститься в переданих на зберігання до ЦД БД ДУ / Зберігача, які припинили професійну діяльність
• переказ на рахунок обраної Емітентом ДУ ЦП власників, рахунки яких обслуговувались ДУ / Зберігачем відповідно до договору з Емітентом;
• надання виписки / інформаційної довідки про стан рахунку в ЦП власника та / або інформаційної довідки про суму коштів, що зберігаються в ЦД;
• переказ Власником ЦП на свій рахунок відкритий в обраній ним ДУ;
• виплата доходів за ЦП, облік яких відноситься до компетенції НБУ і які обліковуються в НБУ на рахунку ДУ після припинення нею депозитарної діяльності;
• прийом від ДУ документів, БД, і коштів, які надійшли в ДУ за результатами погашення ЦП та / або виплати доходів (дивідендів) за ЦП і нею не виплачені;
• прийом облікових реєстрів власників ЦП у разі розірвання ДУ договору про відкриття / обслуговування рахунків в ЦП в односторонньому порядку;
Особа, уповноважена на прийняття від Депозитарних установ інформації, необхідної для отримання доступу до баз даних депозитарного обліку (паролів) - СКОРИНА Роман Олександрович.
(044) 591-04-24
(044) 591-04-24 (факс)
zber@csd.ua
СЕКРЕТАРІАТ sekretariat@csd.ua
  Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції НДУ (крім кореспонденції Операційного та Клієнтського управління)
• отримання інформації про надходження кореспонденції  для її отримання та опрацювання;
• надання інформації за запитами клієнтів, працівників правоохоронних органів щодо реєстрації вхідної кореспонденції;
• інформування за запитами клієнтів, працівників правоохоронних органів  щодо направлення відповідей, тощо;
• електронна адреса-для передачі електронних документів для реєстрації.
(044) 591-04-39
(044) 591-04-40

ПЕРСОНАЛ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ recruitment@csd.ua
ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ (044) 591-04-44
pr@csd.ua

 

Реквізити депозитарію:

  • Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
  • Скорочене найменування - ПАТ «НДУ»
  • Місцезнаходження - м. Київ, 04107, вул. Тропініна 7-Г
  • Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -30370711;
  • Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А01, №795373;
  • Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -1 074 105 0016 010655;
  • Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
  • Приймальня Голови Правління - ?(044) 591-04-00