Головна
Clearstream Друк

 

Центральний депозитарій відкрив рахунок в Міжнародному центральному депозитарії цінних паперів Clearstream Banking Luxembourg (ICSD) в 2010 році. Завдяки співпраці Центрального депозитарію з Clearstream та розгалуженій системі кореспондентських відносин останнього українські професійні учасники ринку цінних паперів мають доступ до цінних паперів, випущених в усьому світі.

За умови, що цінні папери можуть бути зараховані на рахунок в цінних паперах, відкритий Центральним депозитарієм в Clearstream, депозитарні установи можуть отримувати на свої рахунки в Центральному депозитарії наступні види цінних паперів:

 • акції, облігації та цінні папери ІСІ, випущені іноземними емітентами
 • корпоративні облігації, «фактичними» емітентами яких є вітчизняні компанії
 • облігації зовнішньої державної позики України
 • державні облігації іноземних країн
 • АДР та ГДР

Реквізити рахунка Центрального депозитарію в Clearstream Banking Luxembourg

Назва іноземного депозитарію Clearstream Banking Luxembourg
BIC код Clearstream CEDELULL
Рахунок Центрального депозитарію в Clearstream 15465
BIC код Центрального депозитарію NADUUAUK

 

Професійні учасники ринку цінних паперів України можуть проводити транскордонні операції через кореспондентський рахунок Центрального депозитарію в Clearstream як за принципом вільної поставки/отримання, так і за принципом поставки/отримання проти оплати.

Clearstream проводить розрахунки в своїй системі депозитарного обліку, якщо виконуються наступні умови:

 • наявність зустрічних розпоряджень
 • успішне квитування зустрічних розпоряджень
 • наступила дата розрахунків, вказана в розпорядженнях
 • продавець має достатню кількість цінних паперів на рахунку
 • покупець має достатню кількість грошових коштів на рахунку (якщо операція проходить за принципом «DVP»).

На даний момент грошові розрахунки операцій з цінними паперами, що проходять на умовах поставки проти оплати (DVP), та грошове супроводження проведення корпоративних дій емітента (виплата доходів, викуп, погашення тощо) можуть здійснюватись в наступних валютах:

 • долари США (USD)
 • євро (EUR)
 • російські рублі (RUB)
 • англійські фунти стерлінги (GBP) 
 • швейцарські франки (CHF)
У разі виникнення необхідності проводити розрахунки в інших іноземних валютах просимо Вас заздалегідь звернутись в Центральний депозитарій з офіційним листом, вказавши в ньому валюту, в якій плануються розрахунки.

Розклад вихідних днів

При поданні розпоряджень на проведення міжнародних операцій (поставка/отримання цінних паперів) через встановлені кореспондентські зв’язки Центрального депозитарію з Clearstream необхідно враховувати офіційні святкові/вихідні дні конкретного локального ринку/іноземного депозитарію, задіяного в трансакції, протягом яких проведення розрахунків буде неможливим.

Clearstream Banking Luxembourg Дата, на яку припадає святковий день, і проведення розрахунків буде неможливим
Усі розпорядження 1 січня
25 грудня

 

Для успішного проведення операцій поставки/отримання цінних паперів з використанням кореспондентських відносин Центрального депозитарію з Clearstream Ви можете надавати розпорядження напередодні очікуваного розрахункового дня протягом всього операційного дня (SD-n), або ж в день розрахунків (SD) за наступним графіком:

Розпорядження Кінцевий термін виставлення розпорядження
«Внутрішні» 17:00
«Місткові» 16:00
«Зовнішні» Індивідуальний для кожного локального ринку, інформація надається за запитом

 

Під виконанням «внутрішніх» розпоряджень розуміється виконання розпоряджень (на отримання/поставку цінних паперів), що надходять в систему  Clearstream.

Під виконанням «місткових» розпоряджень розуміється виконання операцій з використанням мосту між Euroclear та Сlearstream (рахунок постачальника або одержувача відкрито в Euroclear).

При поданні «внутрішніх» та «місткових» розпоряджень в Центральний депозитарій після 13.00 в день проведення розрахунків (SD) та за умови відсутності зустрічного розпорядження контрагента в момент надходження розпорядження Центрального депозитарію в Clearstream для успішного квитування та виконання зустрічних розпоряджень в системі Clearstream/Euroclear в другій половині дня (протягом додаткового циклу розрахунків) режим налаштування рахунку контрагента в Clearstream/Euroclear повинен передбачати можливість участі в додатковому циклі розрахунків.

Звертаємо Вашу увагу, що реквізитний склад «зовнішніх» розпоряджень (зарахування/списання цінних паперів) може різнитися залежно від вимог та правил роботи задіяного депозитарію на конкретному іноземному ринку. Наприклад, обов’язковою умовою опрацювання розпорядження іноземним депозитарієм може бути зазначення в ньому інформації про застосування тієї чи іншої податкової ставки/звільнення від сплати податку, інформації про зміну кінцевого власника чи, навпаки - проведення переказу цінних паперів з депозитарної системи однієї країни в депозитарну систему іншої країни без зміни кінцевого власника і т.д. При ініціюванні розпоряджень на проведення «зовнішніх» операцій, будь ласка, заздалегідь зв’язуйтесь з Управлінням міжнародних відносин та розрахунків для з’ясування всіх умов роботи іноземних ринків та/або задіяних депозитаріїв.

Також просимо заздалегідь уточнювати інформацію про податки та збори, які застосовуються на окремих іноземних ринках при проведенні трансакцій, умови та терміни їх сплати. Наприклад, в певних випадках на ринку Великобританії застосовується податок SDRT у розмірі 1,5% або 0,5%, на польському ринку – податок у розмірі 1%. За певних обставин податок сплачується покупцем/продавцем (за згодою сторін) самостійно, за інших – сума списується з рахунку Центрального депозитарію в Clearstream. В такому разі депозитарна установа компенсує Центральному депозитарію затрати, пов’язані зі сплатою відповідних податків та/або зборів та/або супутніх послуг.

Більш детальну інформацію про депозитарій Clearstream Ви можете знайти за адресою: http://www.clearstream.com

За додатковою інформацією щодо кореспондентських відносин Центрального депозитарію, цінних паперів, які обслуговуються на зарубіжних ринках, звертайтесь, будь ласка, за телефоном/e-mail:

Управління міжнародних відносин та розрахунків

Відділ трансграничних операцій та інтеграції

(044) 591-04-13

dmbr_dep@csd.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду