Home Issuers Settlements DVP Securities Transactions Settlement
Послуги з розрахунків за правочинами з дотриманням принципу «поставка проти оплати» Print

 

Обслуговування розрахунків за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється відповідно до п.3.26 Розділу І Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

Схема взаємодії учасників та опис нового алгоритму розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, які виконуються з дотримання принципу «поставка проти оплати»

Клієнт Центрального депозитарію – депозитарна установа, яка має намір здійснювати розрахунки за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», на виконання п. 2 Рішення НКЦПФР від 06.08.13 № 1410 «Про затвердження Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів», має привести депозитарні договори, укладені до набрання чинності цим рішенням, у відповідність із вимогами законодавства до початку здійснення розрахунків.
 

Для забезпечення виконання розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржею, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», Центральний депозитарій уклав з особою, що здійснює кліринг, ПАТ «Розрахунковий центр» (далі - РЦ) наступні договори: 

  • договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу;
  • договір про обслуговування рахунку у цінних паперах (для виконання РЦ функцій центрального контрагента, обліку цінних паперів, що складають клірингове забезпечення)

Для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» програмний продукт депозитарної діяльності на рівні модулю депозитарної установи містить такі функції:

• Ідентифікація рахунків/облікових регістрів брокерів
• Скасування ідентифікації
• Перегляд таблиці «клірингові рахунки»
• Блокування ЦП (індивідуальне) 
• Блокування ЦП (в обліковий регістр)
• Розрахунки за біржовим контрактом
• Контракт (позабіржовий з дотриманням принципу «поставка проти оплати»)
• Розблокування ЦП