Home Issuers Settlements On-Exchange Securities Placement
Послуги з розміщення ЦП на фондових біржах Print

З набранням чинності Закону України «Про депозитарну систему України» Національний депозитарій України як Центральний депозитарій здійснює розрахунки за правочинами  щодо цінних паперів, вчиненими  при розміщенні цінних паперів емітентів на фондових біржах, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».  

Обслуговування розрахунків за правочинами укладеними на фондовій біржі при здійсненні розміщення цінних паперів емітента здійснюється відповідно до п.3.26 Розділу І Регламенту.

Здійснення розрахунків за правочинами щодо розміщення цінних паперів на фондовій біржі  без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» відбувається за наступною схемою.

Центральний депозитарій уклав договори про обмін інформацією щодо розміщення цінних паперів на фондовій біржі з наступними біржами: