Головна Новини Найважливіші новини До уваги Емітентів-клієнтів НДУ, які привели свою діяльність у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»!
До уваги Емітентів-клієнтів НДУ, які привели свою діяльність у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»! Друк
Середа, 13 квітня 2011, 17:13


При зазначенні дати обліку в розпорядженні на складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів для проведення загальних зборів наполегливо рекомендуємо враховувати наступні норми частини першої статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»:

«У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.»

«Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.»