До уваги клієнтів! Друк
Середа, 25 травня 2011, 09:11

У разі зміни назви юридичної особи, у тому числі у зв’язку з приведенням у відповідність діяльності товариства до норм Закону України «Про акціонерні товариства», до Національного депозитарію України необхідно подати  наступні документи:

1. розпорядження на внесення змін до анкети до анкети рахунку (Додаток № 6 Регламенту);

Подається у 2-х примірниках, засвідчене підписом розпорядника рахунку та печаткою юридичної особи, заповнене відповідно до вимог Регламенту

2. анкету рахунку у цінних паперах;

Подається у 2-х примірниках, засвідчена підписом розпорядника рахунку та печаткою юридичної особи, заповнена відповідно до вимог Регламенту (Додаток № 4).

3. копію свідоцтва (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав це свідоцтво;

4. копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав цю довідку;

5. копію зареєстрованого установчого документа (статуту) з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями, засвідчену нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію;

6. картку із зразками підписів розпорядника (розпорядників) рахунку та відбитком печатки юридичної особи, підписану керівником юридичної особи і засвідчену новою печаткою  цієї юридичної особи (Додаток № 7).

Для внесення інших змін до анкети рахунку додатково додаються  оригінали або засвідчені відповідно до вимог Регламенту копії документів, передбачені Регламентом, які підтверджують відповідні зміни.
 
Звертаємо Вашу увагу, що зміни до анкети рахунку в цінних паперах будуть проведені лише після отримання повного пакету документів.

Депозитарій не вносить зміни до анкети рахунку в цінних паперах на підставі листів!

Після заміни в ДКЦПФР свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів у зв'язку із зміною назви емітенту необхідно подати документи згідно п. 10.2.1.2 Регламенту.