Головна Новини Найважливіші новини Наглядова рада НДУ: нові призначення та рішення
Наглядова рада НДУ: нові призначення та рішення Друк
Вівторок, 14 червня 2011, 10:24


9 червня 2011 року відбулося засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» у новому складі.

На засіданні було розглянуто три основних питання: призначення Заступника Голови Наглядової ради,  обрання оцінювача майна та рішення стосовно забезпечення виконання рішення Загальних зборів акціонерів щодо оцінки вартості внесків у вигляді акцій, що відповідно до умов відкритого (публічного) розміщення можуть вноситись в оплату за акції Національного депозитарію..

Заступником Голови Наглядової ради призначено Болтяна Андрія Володимировича, який до цього часу обіймав посаду в.о. Першого Заступника Голови Правління НДУ.

На засіданні Наглядової ради було обрано оцінювача майна НДУ, з яким укладатиметься договір щодо оцінки вартості акцій НДУ, МФС та ВДЦБ з метою визначення коефіцієнту їх обміну в процесі відкритого розміщення акцій НДУ.

Також Наглядова рада НДУ дала доручення Правлінню Національного депозитарію та обраному оцінювачу розробити порядок оцінки вартості внесків.

З метою виконання прийнятих рішень Національним депозитарієм України направлено звернення до  ВДЦБ та МФС щодо надання документів та інформації, необхідних для проведення незалежної оцінки акцій даних товариств.

«Ми сподіваємось на плідну співпрацю з ВДЦБ щодо визначення вартості акцій для встановлення коефіцієнту обміну акцій МФС, ВДЦБ на акції нової емісії НДУ, як це передбачено рішенням загальних зборів акціонерів НДУ. НДУ зробить все можливе для того, щоб акціонери згаданих товариств мали можливість прийняти участь у запланованій емісії акцій НДУ, оскільки це призведе до підвищення ефективності взаємодії між депозитарними установами», відмітив Голова Правління Сергій Румпа.Для довідки:

Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку (договір про заснування підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 р., державна реєстрація - 17 травня 1999 р.)

Відповідно до Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” на НДУ покладено три ексклюзивні функції: стандартизація депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм, стандартизація документообігу щодо операцій з цінними паперами і нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм, а також встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших країн, укладання як двосторонніх, так і багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи.

Статутний капітал НДУ становить 30 млн. гривен. 86% акцій належить державі в особі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Крім того, 14% акцій належать більш, ніж 20 учасникам ринку України.

Ліцензія ДКЦПФР на здійснення діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 581322, строк дії з 19 вересня 2006 р. до 19 вересня 2016 р.

Ліцензія ДКЦПФР на здійснення розрахунково-клірингової діяльності серії АВ № 581323, строк дії з 21 квітня 2008 р. до 21 квітня 2018 р.

Андрій Володимирович Болтян
має дві вищі освіти, ступінь кандидата технічних наук та багатий досвід роботи у банківській сфері. Пан Болтян працював начальником фондового управління ЗАТ «ПриватБанк», заступником директора філіі по корпоративному бізнесу ВАТ «ТАС-Комерцбанк», заступником директора по корпоративному блоку, в.о. директора Регіонального управління ВАТ «Банк «Надра», керував Бізнес Центром ПАТ «Універсал Банк». А з квітня 2011 року пан Болтян обіймав посаду в.о. Першого Заступника Голови Правління «Національного депозитарію»

Додаткову інформацію можно отримати на сайті НДУ http://csd.ua, або у прес-службі НДУ: тел. +38 044 279 09 54, e-mail: pr@csd.ua