Головна Новини Найважливіші новини НДУ запрошує до співпраці! Зміна місця зберігання глобального сертифікату.
НДУ запрошує до співпраці! Зміна місця зберігання глобального сертифікату. Друк
П'ятниця, 17 червня 2011, 09:20


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) рішенням від 22.03.11. № 284 (яке зареєстровано Міністерством юстиції України 30.05.11 за № 640/19378) внесла зміни до Положення про депозитарну діяльність, яке було затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.06 № 999. Зміни набули чинності 14.06.11.

Зміни стосуються обслуговування депозитаріями операції емітента щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката певного випуску цінних паперів. Здійснюється за розпорядженнями емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення уповноваженого органу емітента про зміну місця зберігання глобального сертифіката цього випуску цінних паперів.

Протягом 2010 року цілий ряд емітентів прийняли рішення про перехід на обслуговування до Національного депозитарію України. Внаслідок активної консультаційної допомоги з боку Національного депозитарію України емітентам, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийняті окремі рішення щодо реалізації переходу на обслуговування до НДУ. Таким чином, реалізовано законне право емітентів щодо обрання депозитарію. Серед таких емітентів Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Оранта-Життя», Публічне акціонерне товариство АКБ «Індустріалбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВОП» (ЗНВПІФ «Проектне інвестування» та ЗНВПІФ «Приватні інвестиції»), Публічне акціонерне товариство «Хайдельберг Цемент Україна», Публічне акціонерне товариство "Забір'я", Публічне акціонерне товариство "Електромашина", "ЗНВКІФ "Авангард фонд ліквідних активів".

Нагадуємо, що Національний депозитарій України надає всебічну консультаційну підтримку емітентам, які мають на меті прийняття подібних рішень та пропонує всім учасникам фондового ринку скористатися перевагами обслуговування в Національному депозитарії України.