Головна Новини Найважливіші новини Перехід емітентів на обслуговування до НДУ!
Перехід емітентів на обслуговування до НДУ! Друк
П'ятниця, 22 липня 2011, 11:24

 

НДУ не припиняє роботи у напрямку співпраці з емітентами, які мають на меті прийняття рішень щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката певного випуску цінних паперів та укладання договору на обслуговування емісії з НДУ.

22.07.11 в НДУ депоновано глобальний сертифікат емітента Публічне акціонерне товариство «Димерське автотранспортне підприємство», який першим скористався новою технологією обслуговування депозитаріями операції емітента щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката певного випуску цінних паперів, що стала доступною всім емітентам в зв’язку з набуттям чинності змін до Положення про депозитарну діяльність.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) рішенням від 22.03.11 № 284 (яке зареєстровано Міністерством юстиції України 30.05.11 за № 640/19378) внесла зміни до Положення про депозитарну діяльність, яке було затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.06 № 999. Зміни набули чинності 14.06.11. Зміни стосуються обслуговування депозитаріями операції емітента щодо зміни місця зберігання глобального сертифіката певного випуску цінних паперів. Здійснюється за розпорядженнями емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення уповноваженого органу емітента про зміну місця зберігання глобального сертифіката цього випуску цінних паперів.

Перехід ПАТ «Димерське автотранспортне підприємство» на обслуговування до НДУ не є першим випадком зміни емітентом депозитарію. Протягом 2010 року цілий ряд емітентів прийняли рішення про перехід на обслуговування до НДУ. Внаслідок активної консультаційної підтримки з боку НДУ емітентам, до набуття чинності зазначених змін до Положення про депозитарну діяльність, ДКЦПФР були прийняті окремі рішення щодо реалізації переходу на обслуговування до НДУ. Таким чином, було реалізовано законне право емітентів щодо обрання депозитарію. Серед таких емітентів Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Оранта-Життя», Публічне акціонерне товариство АКБ «Індустріалбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СВОП» (ЗНВПІФ «Проектне інвестування» та ЗНВПІФ «Приватні інвестиції»), Публічне акціонерне товариство «Хайдельберг Цемент Україна», Публічне акціонерне товариство «Забір'я», Публічне акціонерне товариство «Електромашина», «ЗНВКІФ «Авангард фонд ліквідних активів».

Нагадуємо, що Національний депозитарій України надає всебічну консультаційну підтримку емітентам, які мають на меті прийняття подібних рішень та пропонує всім учасникам фондового ринку скористатися перевагами обслуговування в Національному депозитарії України.

Головна мета діяльності НДУ – постійне вдосконалення якості та спектру послуг для наших клієнтів.

 

Клієнтський відділ

Відкриття рахунків у цінних паперах, прийом розпоряджень на виконання депозитарних операцій

(044) 377-72-65 (багатоканальний)
(044) 377-70-16 (багатоканальний)
(044) 279-12-49 факс