Головна Новини Найважливіші новини Попередні підсумки дематеріалізації з Національним депозитарієм.
Попередні підсумки дематеріалізації з Національним депозитарієм. Друк
Понеділок, 08 серпня 2011, 08:51

 

Національний депозитарій в числі інших професійних учасників фондового ринку України активно сприяв швидкому та «безболісному» переведенню випусків акцій українських емітентів з документарної форми існування у бездокументарну (дематеріалізація).

Для більшості емітентів (акціонерних товариств) дематеріалізація стала першим кроком на шляху приведення їх діяльності у відповідність з нормами Закону про акціонерні товариства .

Але це спричинило і ряд труднощів для емітентів: нова термінологія, стислі строки, юридичні нюанси, тощо. Особливу увагу слід було приділити роботі з акціонерами, адже саме вони мали прийняти на загальних зборах рішення про дематеріалізацію.

Ці та інші проблеми супроводжували початок дематеріалізації в Україні.

Національний депозитарій, як центральний інститут Національної депозитарної системи, на який покладено функції формування, розвитку та забезпечення діяльності єдиної системи депозитарного обліку брав активну участь в усіх процесах, пов’язаних з дематеріалізацією.

Активна співпраця Національного депозитарію з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України сприяла вдосконаленню нормативної бази в частині переведення цінних паперів в бездокументарну форму існування.

Для майбутніх та існуючих клієнтів Національного депозитарію, постійно

діяла і діє до цього часу програма семінарів-практикумів з різних напрямків:

  • нововведення Закону «Про акціонерні товариства»;
  • особливості дематеріалізації, переваги обслуговування в Національному депозитарії (із залученням партнерів та провідних зберігачів);
  • кореспондентські відносини Національного депозитарію (було приділено увагу новим можливостям, які забезпечуються завдяки наявності кореспондентських відносин НДУ з ВДЦП).


В рамках цієї програми представники Національного депозитарію України успішно провели безкоштовні семінари для існуючих та потенційних клієнтів НДУ в Києві та регіонах України.

Цю програму активно підтримали провідні зберігачі-клієнти Національного депозитарію та інші партнери. Саме завдяки плідній співпраці з ними підвищився рівень обізнаності емітентів щодо бездокументарної форми існування акцій та функціонування депозитарної системи в Україні в цілому. На сьогоднішній день Національний депозитарій надає можливість отримання повного комплексу якісних послуг з обслуговування випусків цінних паперів українських емітентів.

Надійність, швидкість взаємодії з НДУ забезпечується новим сучасним програмно-технічним комплексом, розробленим із застосуванням новітніх технологічних рішень, що гарантує незалежність обліку прав власності на цінні папери та захист від спроб незаконного заволодіння інформацією щодо них.

Національний депозитарій постійно вдосконалює існуючі та запроваджує додаткові послуги (зокрема пов’язані з процесами дематеріалізації), що користуються активним попитом з боку емітентів та зберігачів. Серед них слід виділити наступні:

  • масове відкриття рахунків власникам у зберігача та зарахування на них цінних паперів при дематеріалізації;
  • функціональний модуль обліку цінних паперів, що знаходяться в співвласності декількох осіб. Реалізація цієї функції стала особливо актуальною під час масового відкриття рахунків власникам в процесі дематеріалізації.
  • система захищеного обміну даними «НДУ-Мейл». Застосування системи «НДУ-Мейл» дозволяє суттєво підвищити оперативність та ефективність обміну інформацією (передача зведених облікових реєстрів та запитів на їх складання, надання інших розпоряджень емітентів тощо) між Депозитарієм та його клієнтами, значно знизити ризики втрати, пошкодження чи несанкціонованого доступу до інформації.

Тарифи НДУ для емітентів є найвигіднішими порівняно з тарифами інших депозитаріїв за всіма послугами, що надаються емітентам та зберігачам.

Таким чином, підводячи проміжний підсумок, можна однозначно стверджувати, що Національний депозитарій займає лідируючі позиції на ринку депозитарних та розрахунково-клірингових послуг в Україні.

 

Динаміка зростання клієнтської бази НДУ

  01.01.10 01.01.11
 08.08.11
Кількість емітентів - клієнтів НДУ
 118 2216
4112
Кількість зберігачів – користувачів СОІ НДУ  122  256  297
Кількість депозитаріїв-кореспондентів НДУ  4  6  6

 

 Динаміка зростання депозитарних активів НДУ

  01.01.10 01.01.11 08.08.11
 Обсяг депозитарних активів, млн. грн. 17 832,17 76 090,80 124 133,60
 Кількість випусків цінних паперів, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ, шт. 227 2484 3895

 

Головна мета діяльності НДУ – постійне вдосконалення якості та спектру послуг для наших клієнтів.