ПОРЯДОК ОПЛАТИ ДЕПОЗИТАРНИХ ПОСЛУГ Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» Друк


Емітенти та Депозитарні установи оплачують послуги Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (далі – Центральний депозитарій) згідно з Договором про обслуговування емісії цінних паперів/про обслуговування випусків цінних паперів або Депозитарним договором (далі – Договір) відповідно до затверджених Центральним депозитарієм Тарифів, що діють на момент надання послуг.

Оплата послуг здійснюється на підставі Актів/Актів-рахунків про надання послуг або Рахунків-фактур.

НА ПІДСТАВІ АКТІВ/АКТІВ-РАХУНКІВ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ здійснюється оплата за послуги Центрального депозитарію за звітний місяць.

Оплата послуг вноситься Емітентом або Депозитарною установою щомісячно до останнього числа поточного місяця за минулий.


В платіжному дорученні суворо дотримуватися призначення платежу, яке зазначене в Актах/Актах-рахунках про надання послуг, обов'язково починати з коду-номеру цього Акту/Акту-рахунку:

«АЕ/АЗ-_; За депозитарні послуги згідно з Актом/Актом-рахунком №-_ за ________., без ПДВ»


НА ПІДСТАВІ РАХУНКІВ-ФАКТУР здійснюється оплата за:

1. Штраф (Емітенту/Депозитарній установі).

У разі порушення строків оплати послуг Центральний депозитарій застосовує штрафні санкції та має право припинити проведення будь-яких операцій за розпорядженнями Емітента та надання послуг Депозитарній установі.
Рахунок-фактура на сплату штрафу, який Центральний депозитарій виставляє Емітенту/Депозитарній установі, повинен бути сплачений до кінця поточного місяця. У випадку несплати Емітентом/Депозитарною установою штрафу до кінця поточного місяця, розмір штрафу збільшується за кожен наступний календарний місяць прострочення оплати послуг.

2. Відновлення виконання розпоряджень та надання послуг Емітента після їх призупинення у випадку порушення Емітентом строку та порядку оплати послуг (Емітенту).

Після сплати Емітентом суми заборгованості та штрафу необхідно звернутися до Фінансово-аналітичного відділу Управління планування та обліку фінансів для отримання рахунку-фактури за відновлення обслуговування.

3. Відновлення виконання операцій по рахунку у цінних паперах Депозитарної установи після їх призупинення у випадку невиконання або несвоєчасного виконання Депозитарною установою зобов'язань щодо оплати послуг (Депозитарній установі).

Після сплати Депозитарною установою суми заборгованості та штрафу необхідно звернутися до Фінансово-аналітичного відділу Управління планування та обліку фінансів для отримання рахунку-фактури за відновлення обслуговування.

4. Авансовий платіж за депозитарні послуги (відповідно до вимог п.3.2 Договору про обслуговування випусків цінних паперів) (Емітенту).

5. Інші послуги, за операціями, що не передбачені Договором (Емітенту/Депозитарній установі).

 

В платіжному дорученні суворо дотримуватися призначення платежу, яке зазначене в Рахунку-фактурі, обов'язково починати з коду-номеру цього Рахунку-фактури:

- до п.1          

«РЕ-_/РЗ-_; Штраф згідно з рахунком-фактурою №_ від дд.мм.рр., без ПДВ»;

- до п.п.2, 3          

«РЕ-_/РЗ-_; За відновлення обслуговування згідно з рахунком-фактурою №_ від дд.мм.рр., без ПДВ»;

- до п. 4, 5          

«РЕ-_/РЗ-_; За депозитарні послуги згідно з рахунком-фактурою №_ від дд.мм.рр., без ПДВ»

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:

Платежі з будь-яким іншим призначенням повертатимуться відправникові, як помилкові, і не будуть братися до уваги при визначені штрафу або припиненні виконання розпоряджень емітента/депозитарної установи!

Питання щодо уточнення інформації, зазначеної у реквізиті «Призначення платежу», може бути вирішено шляхом направлення листа на електронну адресу бухгалтерії Центрального депозитарію (з наступним направленням листа засобами поштового зв’язку).

Якщо оплата послуг здійснена не з власного поточного рахунку юридичної особи, а будь - яким іншим шляхом (в т.ч. за допомогою платіжної картки), необхідно направити листа на електронну адресу бухгалтерії Центрального депозитарію (з наступним направленням листа засобами поштового зв’язку) з вказанням відповідного призначення платежу, яке зазначене в акті/акті-рахунку про надання послуг або в рахунку-фактурі.Поновлення надання центральним депозитарієм всього переліку послуг можливе за умови сплати суми заборгованості, штрафу та вартості послуг з відновлення обслуговування.

Поновлення надання центральним депозитарієм всього переліку послуг можливе за умови сплати суми заборгованості, штрафу та вартості послуг з відновлення обслуговування.

 

Управління планування та обліку фінансів
Фінансово-аналітичний відділ

  • Формування Актів/Актів-рахунків про надання депозитарних послуг
  • звірка розрахунків за депозитарними послугами.

(044) 363-04-08

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

  • акти звірки розрахунків за депозитарними послугами;
  • уточнення призначення платежу.

(044) 363-04-06