Головна Новини Найважливіші новини В НДУ вперше в Україні здійснено депонування 4 випусків опціонних сертифікатів бездокументарної форми випуску
В НДУ вперше в Україні здійснено депонування 4 випусків опціонних сертифікатів бездокументарної форми випуску Друк
Вівторок, 27 вересня 2011, 10:09

В Національному депозитарії вперше в Україні здійснено депонування чотирьох випусків опціонних сертифікатів бездокументарної форми випуску. Емітентом є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1". Емітент планує здійснити біржове розміщення даних сертифікатів, при цьому андеррайтером виступить Фондова компанія «Фінекс-Україна».
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.10 № 1949 були затверджені зміни до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.06 № 999, якими, зокрема, розширено перелік цінних паперів, щодо яких депозитарні установи можуть здійснювати депозитарну діяльність. Перелік таких цінних паперів доповнено опціонними сертифікатами.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.06.09 № 572 затверджено Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії.