Home Statistics Статистичні дані за період з 25.08.2015 по 28.08.2015
Статистичні дані за період з 25.08.2015 по 28.08.2015 Print

 

За період з 25.08.2015 по 28.08.2015 відкрито рахунок у цінних паперах 1 депозитарній установі:

ЄДРПОУ Найменування
39037656 ПАТ "ВЕКТОР БАНК"

 

За період з 25.08.2015 по 28.08.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 2 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
00218354 ВАТ "ГМЗ"
00130725 ВАТ "Тернопільобленерго"

 

За період з 25.08.2015 по 28.08.2015 депоновано 15 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 1 388 502 003,00  грн.

Статистичні дані cтаном на 28.08.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 609
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 118 329 402 914,57 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 1 238 244 416,40 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 291 950 123 596,32 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 584 913 247,34 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 602 (з них дематеріалізованих випусків 4 158 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 25.08.2015 по 28.08.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 1,15 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 944 тис. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 1,2 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 151 (надано емітентам інформацію про 9 659 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 19;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 56;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 20;
 • виконано 13 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 25 654 138,01 грн.