Home Statistics Статистичні дані за період з 31.08.2015 по 04.09.2015
Статистичні дані за період з 31.08.2015 по 04.09.2015 Print

 

За період з 31.08.2015 по 04.09.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 4 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  ПРАТ "ГУД ФУД ПЛЮС"
  ПРАТ "ПРОДМАГТОРГ"
14308405 ПрАТ "АВІКОС"
00372753 ПАТ "Дубноцукор"

 

За період з 31.08.2015 по 04.09.2015 депоновано 14 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 30 144 365 111,00 грн.

Статистичні дані cтаном на 04.09.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 609
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 133 521 408 927,57 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 1 278 613 760,74 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 292 008 087 822,32 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 584 755 169,84 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 595 (з них дематеріалізованих випусків 4 156 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 31.08.2015 по 04.09.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 15 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 5,8 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 1,3 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 172 (надано емітентам інформацію про 166 180 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 44;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 78;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 18;
 • виконано 25 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 82 216 274,04 грн.