Головна Емітентам Обслуговування Центральним депозитарієм операцій емітента, пов’язаних з наданням викуплених емітентом цінних паперів власного випуску у заставу
Обслуговування Центральним депозитарієм операцій емітента, пов'язаних з наданням викуплених емітентом цінних паперів власного випуску у заставу Друк

 

Обслуговування Центральним депозитарієм операцій емітента, пов'язаних з наданням викуплених емітентом цінних паперів власного випуску у заставу, здійснюється на підставі Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеної між Центральним депозитарієм та емітентом, з дотриманням вимог пункту 3.17 Розділу І Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Регламент).

 

Порядок укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів шляхом приєднання.

Укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів відбувається шляхом приєднання емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (гарантоване блокування) (далі –Умови Додаткової угоди).

Для приєднання до Умов Додаткової угоди емітент направляє на адресу Центрального депозитарію Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (гарантоване блокування).

 

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (гарантоване блокування):

1. Заповнити електронну форму для формування Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (гарантоване блокування):

2.  Після заповнення полів електронної форми Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (гарантоване блокування) необхідно її роздрукувати у двох примірниках на офіційному бланку емітента, підписати уповноваженою особою емітента та скріпити печаткою емітента.

3. Підписану і скріплену печаткою емітента Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (гарантоване блокування) у двох примірниках необхідно надіслати на поштову адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7 Г або надати до Центрального депозитарію особисто. Крім того, якщо підписант є особою, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності, разом із Заявою про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (гарантоване блокування) необхідно надати до Центрального депозитарію документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (гарантоване блокування).

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (гарантоване блокування) з відміткам та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію про її отримання та обробку буде повернуто на адресу емітента, або надано Центральним депозитарієм особисто уповноваженому представнику емітента.

Емітенти, що уклали Договір про обслуговування випусків цінних паперів у формі єдиного документа, Додаткову угоду до зазначеного договору укладають у формі єдиного документа.

Після укладання емітентом з Центральним депозитарієм відповідної додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів необхідно подати наступні документи:

Зразок заповнення розпорядження

 

Порядок оформлення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (гарантоване блокування) у формі єдиного документа.

  • 1. Для укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (гарантоване блокування) у формі єдиного документа емітенту необхідно надіслати Заявку. Заявкою вважається повідомлення, надіслане на електронну адресу Центрального депозитарію depo_dog@csd.ua, що містить наступну інформацію про емітента:
  • повне найменування
  • код за ЄДРПОУ
  • місцезнаходження
  • посада уповноваженої особи (тобто особи, що підписуватиме Додаткову угоду до  Договору)
  • П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи
  • назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа (наприклад статут, довіреність та ін.)
  • реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО))
  • відомості про контактну особу (особа, що заповнює заявку) - П.І.Б. Контактної особи, а також її електронна адреса та номер телефону)

2. У випадку наявності у заявці некоректних відомостей про емітента, останнього буде про це сповіщено засобами зв’язку, вказаними у заявці.

3. Емітент отримує для підписання 2 примірники Додаткової угоди до Договору способом, визначеним у заявці. У випадку обрання емітентом спосіб одержання Додаткової угоди особисто, емітента буде сповіщено про готовність для підписання Додаткової угоди до Договору засобами зв’язку, вказаними у заявці.

4. Емітент повертає підписані та скріплені його печаткою (у разі її використання) 2 примірники Додаткової угоди до Договору на поштову адресу Центрального депозитарію: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7 Г або надає особисто. Після підписання уповноваженою особою Центрального депозитарію емітент отримає свій примірник Додаткової угоди до Договору.

У разі виникнення питань, прохання звертатись за електронною адресою:
depo_dog@csd.ua.