Home Statistics Статистичні дані за період з 07.09.2015 по 11.09.2015
Статистичні дані за період з 07.09.2015 по 11.09.2015 Print

 

За період з 07.09.2015 по 11.09.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 2 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
30148071 ТОВ АГРОФІРМА "ОБРІЙ" LTD
34857761 ТзОВ "Провесінь-Агроінвест"

 

За період з 07.09.2015 по 11.09.2015 депоновано 17 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 3 494 771 015,00 грн.

Статистичні дані cтаном на 11.09.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 588
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 134 075 009 925,16 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 1 262 452 792,51 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 291 047 900 632,32 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 584 755 169,84 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 592 (з них дематеріалізованих випусків 4 153 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 07.09.2015 по 11.09.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 1 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 17 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 1,5 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 162 (надано емітентам інформацію про 40 094 рахунки в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 29;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 77;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 40;
 • виконано 14 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 46 414 006,26 грн.