Home Statistics Статистичні дані за період з 14.09.2015 по 18.09.2015
Статистичні дані за період з 14.09.2015 по 18.09.2015 Print

 

За період з 14.09.2015 по 18.09.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 3 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
38616023-23300327 ТОВ "КУА "АКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (ПВНЗІФ "ФОНД ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ "ГРІНВІЛЬ")
  АТ ЗНВКІФ "ГРІНВІЛЬ"
30506220 ТОВ "АГРОФІРМА "СХІД АГРО"

 


За період з 14.09.2015 по 18.09.2015 депоновано 21 глобальний сертифікат випусків загальною номінальною вартістю 1 548 484 861,25 грн.

Статистичні дані cтаном на 18.09.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 588
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 134 145 871 475,14 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 1 254 672 103,66 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 291 109 762 311,57 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 584 755 169,84 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 601 (з них дематеріалізованих випусків 4 151 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 14.09.2015 по 18.09.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 523 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 2,9 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 1,3 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 150 (надано емітентам інформацію про 128 428 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 15;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 69;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 23;
 • виконано 15 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 15 548 446,09 грн.