Home Statistics Статистичні дані за період з 05.10.2015 по 09.10.2015
Статистичні дані за період з 05.10.2015 по 09.10.2015 Print

 

За період з 05.10.2015 по 09.10.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 6 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  АТ "ОРЕГОН"
  АТ "ФОРІНТ"
13655435 ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"
35290039-22400328 ТОВ "КУА "ОТП КАПІТАЛ" (ІСПІФ "ОТП Валютний")
37014600 ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ"
19257144 ТОВ "МАРТІН"

 

За період з 05.10.2015 по 09.10.2015 депоновано 12 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 3 773 380 080,00 грн.

Статистичні дані cтаном на 09.10.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 593
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 134 371 666 109,02 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 1 237 073 996,48 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 288 378 957 205,95 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 446 038 301,06 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 575 (з них дематеріалізованих випусків 4 148 та 9 випусків, розміщених за межами України)

За період з 05.10.2015 по 09.10.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 110 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 102 тис. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 5,5 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 270 (надано емітентам інформацію про 103 767 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 57;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 94;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 27;
 • виконано 14 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 10 397 035,94 грн.