Home Statistics Статистичні дані за період з 02.11.2015 по 06.11.2015
Статистичні дані за період з 02.11.2015 по 06.11.2015 Print

 

За період з 02.11.2015 по 06.11.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 7 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
24582366 ПАТ "ТРАНС ОІЛ"
33546842-23300334 ТОВ "АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" (ПВІФНВЗТ "ГРАДІЄНТ")
  АТ "АККОРД МЕНЕДЖМЕНТ"
  АТ "МАРІОН ІНВЕСТ"
  АТ "ЗНВКІФ "ДТС-КАПІТАЛ"
  АТ "ЗНВКІФ "БЕНЕФІТ-КАПІТАЛ"
  АТ "ЗНВКІФ "ДОБРОБУТ-КАПІТАЛ"

 

За період з 02.11.2015 по 06.11.2015 депоновано 21 глобальний сертифікат випусків загальною номінальною вартістю 1 074 446 260,00грн.

Статистичні дані cтаном на 06.11.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 606
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
433
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 140 548 836 616,96  грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 1 330 361 810,41 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 288 377 882 556,85 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 423 841 793,56 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 575 (з них дематеріалізованих випусків 4 141 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 02.11.2015 по 06.11.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 100 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість майже 646 тис. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість майже 6,2 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 200 (надано емітентам інформацію про 39 869 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 44;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 118;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 28;
 • виконано 15 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 10 401 333,20 грн.