Home Statistics Статистичні дані за період з 09.11.2015 по 13.11.2015
Статистичні дані за період з 09.11.2015 по 13.11.2015 Print

 

За період з 09.11.2015 по 13.11.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 2 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
33886613-23300304 ТОВ "КУА "ЕНЕРГІЯ-КАПІТАЛ" (ЗНВПІФ "ТРЕЙЛ")
33886613-23300303 ТОВ "КУА "ЕНЕРГІЯ-КАПІТАЛ" (ЗНВПІФ "ЕРІДАН")

 

За період з 09.11.2015 по 13.11.2015 депоновано 35 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 31 148 393 070 грн.

Статистичні дані cтаном на 13.11.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 607
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
433
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 143 491 501 897,91  грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 1 329 360 232,44 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 288 384 564 989,85 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 423 841 793,56 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 582 (з них дематеріалізованих випусків 4 135 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 09.11.2015 по 13.11.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 231,3 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 761 тис. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 23,6 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 194 (надано емітентам інформацію про 29 089 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 27;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 103;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 41;
 • виконано 35 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 110 891 997,04 грн.