Home Statistics Статистичні дані за період з 30.11.2015 по 04.12.2015
Статистичні дані за період з 30.11.2015 по 04.12.2015 Print

 

За період з 30.11.2015 по 04.12.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 2 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  АТ "КЗКІФ "АГРО-КАПІТАЛ"
  АТ "ГРІН"

 

За період з 30.11.2015 по 04.12.2015 депоновано 15 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 3 495 108 350,00 грн.

Статистичні дані cтаном на 04.12.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 609
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
433
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 140 452 035 769,36  грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 1 348 231 080,32 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 288 327 235 007,05 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 414 346 829,56 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 545 (з них дематеріалізованих випусків 4 123 та 16 випусків, розміщених за межами України)

За період з 30.11.2015 по 04.12.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 3,2 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 45 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість майже 920 млн. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 249 (надано емітентам інформацію про 364 144 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 38;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 99;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 48;
 • виконано 37 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 85 269 593,36 грн.