Home Newsroom
News
НДУ удосконалює свою взаємодію з клієнтами Print
Thursday, 28 May 2020 14:37

 

Щороку Центральний депозитарій (далі - ЦД) проводить опитування серед клієнтів з приводу якості обслуговування для виявлення напрямів удосконалення та побажань щодо модернізації послуг та способів взаємодії з ЦД. За результатами цьогорічного опитування значну увагу з боку клієнтів було приділено важливості існування якомога більшої кількості каналів зв’язку зі спеціалістами ЦД.

 

 

 

Зручність та автоматизація взаємодії з клієнтами один з найважливіших напрямків в роботі Центрального депозитарію. Тому, дослухаючись до побажань клієнтів, ще на початку травня Центральний депозитарій запровадив новий сервіс зовнішньої підтримки клієнтів - HelpDesk, що забезпечує швидку фіксацію звернень та оперативне надання відповіді спеціалістами ЦД. Вже за три тижні роботи сервісу спеціалістами ЦД було вирішено більше, ніж 200 запитів від клієнтів.

Які саме переваги має нова система підтримки клієнтів HelpDesk?

Зменшення часу реагування на клієнтські запити. HelpDesk дозволяє систематизувати та розподіляти всі звернення клієнтів. Спеціалісти ЦД перебувають на прямому зв'язку з клієнтами та своєчасно реагують на всі питання або пропозиції.

Клієнти звертаються будь-яким зручним способом. Як і раніше, за будь-яких питань клієнти мають змогу звертатися до ЦД за вже звичними e-mail адресами підтримки або на централізований e-mail - helpdesk@csd.ua.

Клієнти швидше отримують рішення своєї проблеми. Всі отриманні запити від клієнтів розподіляються  до відповідного підрозділу, що забезпечує швидке надходження на опрацювання спеціалістом ЦД.

Запровадження сервісу HelpDesk допоможе підвищити ефективність роботи зі зверненнями клієнтів, дозволить забезпечити якісний розподіл листів-запитів необхідному спеціалісту ЦД. Заявці клієнта буде присвоєно  номер та призначений виконавець, який допоможе вирішити його питання.  Для нас це є додатковий спосіб отримати зворотній зв'язок від клієнтів, зрозуміти наскільки вони задоволенні нашими послугами та що саме потрібно покращити чи змінити”, - зазначає Ольга Бажинова, начальник Управління клієнтського сервісу ПАТ “НДУ”.

Наразі, Центральним депозитарієм проводиться тестування сервісу та активно приймаються коментарі та відгуки від клієнтів щодо його роботи.

За додатковою інформацією звертатися: pr@csd.ua

 

Довідка

Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ «НДУ» (станом на ІІ квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - КНПФ НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій – іншим власникам.

12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.

 
Дистанційне проведення загальних зборів акціонерів: поради експерта Print
Thursday, 28 May 2020 10:00

Пандемія і карантин внесли корективи в усі сфери бізнесу. Введення карантину припало на час запланованого проведення загальних зборів акціонерів більшості компаній, керівництво яких зіткнулося з проблемою, як бути в такій ситуації. І Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України (НКЦПФР) виступила з ініціативою зміни порядку проведення зборів в період карантину і підключила до цієї роботи Національний депозитарій України (НДУ). Чому НДУ? Відповідь проста – це єдиний інститут, який міг технологічно провести ці зміни на розширених потужностях після зміни базового програмного забезпечення депозитарного обліку Depend в Україні.

 

mapic

 

26 травня 2020 на черговому вебінарі з циклу «Інформаційне забезпечення фахівця корпоративного управління» Марина Адамовська, член Правління НДУ, поділилася з учасниками заходу напрацюваннями НДУ щодо послуг, які може отримати емітент, пов’язаних зі скликанням та дистанційним проведенням загальних зборів акціонерів. НДУ провів численні комунікації з ринком, Комісією та іншими зацікавленими особами в збереженні чутливої інформації в процесі підготовки і проведення загальних зборів акціонерів, щоб реалізація ініціативи НКЦПФР стала можливою. НДУ вже має досвід проведення таких зборів. І хоча таких Клієнтів ще не багато, методологія процесу, мозковий штурм і наявний досвід дозволяють стверджувати, що процес проведення дистанційних зборів – це прекрасна нагода провести репетицію перед запровадженням в Україні практики електронного голосування.

222

 

Даний сервіс створювався для Емітента для скорочення паперового документообігу між Емітентом та депозитарієм і, головне, для збільшення швидкості обслуговування клієнтів депозитарію. М.Адамовська описала процес, в якому враховані не тільки особливості роботи з особливо чутливою інформацією підготовки і проведення загальних зборів акціонерів у віддаленому режимі, а й збереження балансу інтересів всіх учасників процесу: акціонерів, їх представників, депозитарної установи, центрального депозитарію, емітентів і розпорядників по зборах.

opic

 

Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) спільно з фахівцями Українського інституту корпоративного управління проводить щомісяця вебінари на найактуальніші теми корпоративного управління для передплатників Пакету інформаційного забезпечення фахівця корпоративного управління. Детальна інформація за посиланням.

 
До уваги акціонерів ПАТ «НДУ»! Print
Monday, 18 May 2020 12:41

ПАТ «НДУ» повідомляє про розміщення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ» у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПАТ «НДУ» за посиланням.

Звертаємо увагу, що форма і текст бюлетеню для голосування затверджено Наглядовою радою ПАТ «НДУ» та не можуть бути змінені. Бюлетень для голосування визнається також недійсним у разі, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 29.05.2020р.

Голосування на річних дистанційних загальних зборах ПАТ «НДУ» здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "НДУ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
 
18.05.2020р. набуває чинності новий Регламент провадження депозитарної діяльності ЦД! Print
Monday, 18 May 2020 09:48

Шановні клієнти!

Сьогодні, 18.05.2020р. набуває чинності новий Регламент провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію!

Зміни, що передбачені новим Регламентом дозволяють клієнтам вже з сьогоднішнього дня скористатися послугою щодо скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року №196.

Важливо! З питань оформлення Договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів необхідно звернутись до Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управління за телефоном: (044) 363-04-01, вн. 7727, 7709 або на електрону адресу depo_dog@csd.ua.

1805

Нагадуємо, що  рішенням Правління Центрального депозитарію  № 1/12 від  21.04.2020р. внесені зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

Щодо інших важливих змін Регламенту:

• Внесені зміни до Стандарту депозитарного обліку;
• Враховано побажання клієнтів щодо збільшення терміну дії Розпорядження про виплату доходів/сум погашення за цінними паперами – від тепер термін дії розпорядження 30 календарних  днів від дати реєстрації поданого емітентом Розпорядження про виплату доходів/сум погашення за цінними паперами та супроводжувальних документів до нього
• У зв’язку з карантином в країні та численними зверненнями клієнтів, стандартизовано форму на зміну способу отримання реєстру/переліку осіб ;
• Формалізовано  надання  за запитом емітента довідки щодо кількості цінних паперів, пред'явлених їх власниками до погашення
• Доповнено запитом Центральному депозитарію щодо внесення випуску іноземних цінних паперів до переліку цінних паперів СОІ для депозитарних установ.
 
NEW CSD SERVICE FOR REMOTE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IS ALREADY AVAILABLE FOR CLIENTS Print
Wednesday, 13 May 2020 09:27

On May 13, a new service of the National Depository of Ukraine was launched - the “Meeting Portal”, which was created to provide the possibility of remote holding of the general meeting of shareholders.

KZ2

From now on, joint-stock companies and corporate investment funds will be able to use a modern and secure service for holding annual and extraordinary shareholders’ general meetings without violating the quarantine rules established by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

As mentioned earlier, the team of the Central Depository began work on the development of a new service "Meeting Portal" in early April. Developed on the basis of the currently functioning “Client Portal” as an additional service and integrated with the DEPEND software, the new service guarantees ease of use and a high level of information protection.

Terms and procedure for the provision of services for remote holding of the general meeting are regulated by the internal documents of the Central Depository. In particular, the amendments to the Regulations for depository activities of the Central Depository, approved by the Board of PJSC “NDU”, which will come into force on May 18, 2020.

Therefore, from May 13, access to the new service "Meeting Portal" is open for CSD clients, who can peruse the functionality of the service, and from May 18, clients will be able to use the service of remote general meeting by concluding a separate agreement with the CSD.

What should CSD clients pay attention to when using the service of remote general meeting?

• the service is provided on the basis of a contract previously concluded with the Central Depository on the provision of services for remote holding of general meetings
• all information is exchanged in the form of electronic documents and certified by reliable means of qualified electronic signature
• qualified electronic signature is equated to a handwritten signature, and an electronic document becomes legally valid
• Persons authorized to interact with the Central Depository during the General Meeting on the basis of the decision of the Supervisory Board have access to the “Meeting Portal” service
• Persons authorized to interact with the Central Depository during the general meeting on the basis of the decision of the Supervisory Board may be representatives of the depository institution (custodian) with which the issuer has entered into an agreement

Despite the short deadlines set by The Law of Ukraine (bill No.3268) and the Provisional Procedure for convening and remotely holding a general meeting of shareholders approved by Decision 196/16.04.2020 of the National Securities and Stock Market Commission, the Central Depository team developed and implemented a new customer service as soon as possible.

At the end of April, the specialists of the Central Depository held a training webinar to CSD clients with detailed coverage of all aspects of the new service.

Several issuers and depository institutions with experience in holding general meetings of issuers were involved in the testing. In the future, the test environment will remain freely available for all who wish to peruse in more detail with the process of operation of the new service of the CSD.


For more information contact: pr@csd.ua

 

General Information

National Depository of Ukraine

 

 

was established according to the Law of Ukraine ‘On National Depositary System and Peculiarities of Electronic Circulation of Securities in Ukraine’ to ensure functioning of a single depositary record-keeping system.

On December 18, 1998, the Securities and Stock Market State Commission and the National Bank of Ukraine signed an Agreement on Establishing the National Depository of Ukraine. NDU registration with the State took place on May 17, 1999.

NDU share capital makes up UAH 103 200 000. The State represented by the National Securities and Stock Market Commission owns 25 % of shares. In addition, the National Bank of Ukraine owns 25 % of NDU shares.

Until October 12, 2013, National Depository of Ukraine was exercising professional activity on the stock market on the grounds of licenses issued by  the Securities and Stock Market State Commission — a ten-year valid license for exercising depositary activity of a securities depository and a ten-year valid license for exercising clearing and settlement activity.

On October 12, 2013, the Law of Ukraine ‘On Depositary System of Ukraine’ came into force (hereinafter - the Law).

CSD provides for the securities depositary record-keeping system setting-up and functioning.

CSD keeps depositary records of all eligible securities, except for those, records of which are kept by the National Bank of Ukraine within the terms of reference defined by this Law.


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 68