Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3843

Останнє оновлення: 2023-03-24 08:11:00

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
10136285564UA4000050488ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.
10231199958UA4000051940Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКОТЕК"*купувати та продавати їх на вторинному цінних паперів під час обігу (після реєстрації ДКЦПФР звіту про розміщення облігацій) серед визначеного Рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій кола осіб; *одержувати відсоткові доходи у встановлені терміни; *одержувати номінальну вартість облігацій під час їх викупу або погашення; *надати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; *здійснювати інші операції , що не суперечать чинному законодавству. Привілеїв власники облігацій не мають.
10331199958UA4000051965Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКОТЕК"*купувати та продавати їх на вторинному цінних паперів під час обігу (після реєстрації ДКЦПФР звіту про розміщення облігацій) серед визначеного Рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій кола осіб; *одержувати відсоткові доходи у встановлені терміни; *одержувати номінальну вартість облігацій під час їх викупу або погашення; *надати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; *здійснювати інші операції , що не суперечать чинному законодавству. Привілеїв власники облігацій не мають.
10431199958UA4000051981Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКОТЕК"*купувати та продавати їх на вторинному цінних паперів під час обігу (після реєстрації ДКЦПФР звіту про розміщення облігацій) серед визначеного Рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій кола осіб; *одержувати відсоткові доходи у встановлені терміни; *одержувати номінальну вартість облігацій під час їх викупу або погашення; *надати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; *здійснювати інші операції , що не суперечать чинному законодавству. Привілеїв власники облігацій не мають.
10531199958UA4000051999Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКОТЕК"*купувати та продавати їх на вторинному цінних паперів під час обігу (після реєстрації ДКЦПФР звіту про розміщення облігацій) серед визначеного Рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій кола осіб; *одержувати відсоткові доходи у встановлені терміни; *одержувати номінальну вартість облігацій під час їх викупу або погашення; *надати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; *здійснювати інші операції , що не суперечать чинному законодавству. Привілеїв власники облігацій не мають.
10631199958UA4000052005Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКОТЕК"*купувати та продавати їх на вторинному цінних паперів під час обігу (після реєстрації ДКЦПФР звіту про розміщення облігацій) серед визначеного Рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій кола осіб; *одержувати відсоткові доходи у встановлені терміни; *одержувати номінальну вартість облігацій під час їх викупу або погашення; *надати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; *здійснювати інші операції , що не суперечать чинному законодавству. Привілеїв власники облігацій не мають.
10734186061UA4000052419АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД"*брати участь в управлінні Банком в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України, в тому числі брати участь у Загальних зборах Акціонерів Банку особисто або через представників з правом голосу з усіх питань, що відносяться до компетенції вказаного органу; *брати участь у розподілі прибутку Банку та отримувати його частину (дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; *отримувати інформацію про діяльність Банку, а також інформацію з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів Акціонерів; *вийти зі складу Акціонерів Банку шляхом відчуження Акцій, які йому належать; *призначати та, у випадку, якщо акціонер є фізичною особою, бути призначеним до органів управління та органів контролю Банку; *мати доступ до документів, вказаних в цьому Статуті, та отримувати копії зазначених документів в порядку та на умовах, визначених Статутом та чинним законодавством України; самостійно розпоряджатися Акціями, які йому належать на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції; *отримати у разі ліквідації Банку частину його майна або вартості частини такого майна; *акціонери Банку можуть мати також інші права, передбачені положеннями чинного законодавства України.
10836177661UA4000054480ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДК-ІНВЕСТМЕНТ"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його господарську діяльність, протоколів Зборів та інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; *передавати у першочерговому порядку акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборів Акціонерів та будь-який час відкликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частки (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості, пропорційної розміру частки акціонера у статутному капіталі Товариства; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені Статутом та актами законодавства України.
10935883808UA4000054589ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТВІЙ ВЛАСНИЙ ДІМ"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його господарську діяльність, протоколів Зборів та інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; *придбавати у першочерговому порядку акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборів Акціонерів та будь-який час викликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частки (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *отримання, у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості, пропорційної розміру частки акціонера у статутному капіталі Товариства; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, встановлені актами законодавства України.
11036346918UA4000055172ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДІАІНВЕСТ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
11136346930UA4000055180ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
11235973723UA4000056543ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
11331629319UA4000057178ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДОБРОБУТ"*купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів; *подавати їх до погашення на умовах та в терміни вказані в проспекті емісії облігацій; *отримувати дохід та номінальну вартість облігацій; *здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
11436376078UA4000057681ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІТМ"*участь в управлінні Товариства особисто або через представника; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *переважне право акціонера - власника простих акцій - придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; *власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами про рішення про: -злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне; -вчинення Товариством значного правочину; -зміну розміру Статутного капіталу; *відчуження належних йому акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом.
11533695095UA4000057756ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"*брати участь в управлінні Банком у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом, окрім випадків, установлених законом; *брати участь у розподілі прибутку Банку і отримання його частини (дивідендів); *вийти в установленому порядку зі складу акціонерів Банку; *здійснити відчуження акцій Банку в порядку, установленому чинним законодавством України; *отримання в разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; *право на переважне придбання простих акцій Банку (пропорційно частці належних акціонерові акцій Банку в загальній кількості простих акцій Банку), що додатково розміщуються Банком в процесі приватного розміщення; *вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних акціонерові акцій у порядку та випадках, визначених чинним законодавством України; *отримання інформації про господарську діяльність Банку. На письмову вимогу акціонера Банк надає йому для ознайомлення річні баланси, звіти Банку про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів; *інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом; *одна проста акція Банку надає акціонеру Банку один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються положенням про Загальні збори акціонерів.
11630115243UA4000060495ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
11733936496UA4000060503ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ОЗОН" відкритий спеціальний пайований інвестиційний фонд "АРГЕНТУМ"*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
11804012000UA4000060669ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕОКОН"*участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та іншими документами Товариства; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або його вартості; *доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України; *на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень Статуту; *користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом; *акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
11936906459UA4000061931ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМЕХАНІЗАЦІЯ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
12022927826UA4000062285ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "Д.І.Б."*брати участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства; * отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *вимагати проведення аудиторських та спеціальних перевірок діяльності Товариства у разі володіння не менше ніж 10 відсотками простих акцій Товариства; *вимагати обов?язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та встановлені Статутом.
12113494943UA4000062301ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах Товариства; *бути обраним до органів Товариства та обирати членів органів Товариства; *вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм; *одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту; *користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством акцій та акцій, які продаються іншими акціонерами; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *на обов'язковий викуп акцій Товариством у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством; *отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; *користуватися іншими правами, що передбачені Статутом та чинним законодавством.
12201374010UA4000062814ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
12309306278UA4000063259ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК"*брати участь в управлінні справами Банку в порядку, визначеному в цьому Статуті та внутрішніх положеннях Банку; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди). Право отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно кількості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами на початок строку виплати дивідендів; *отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Банку; *розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України; *переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Банку випадку приватного розміщення акцій Банку; *вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку (далі - "Загальні збори акціонерів"); *у разі ліквідації Банку отримати частину вартості його майна, пропорційну кількості належних їм акцій.
12400169816UA4000063820ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ШАХТАР" (ДОНЕЦЬК)"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства в порядку , передбаченому Статутом Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків та акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства; *інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
12513490997UA4000064513ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВАКОМПАНІЯ АСКА"*брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах Товариства; *бути обраним до органів Товариства та обирати членів органів Товариства; *вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм; *одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту; *користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством акцій та акцій , які продаються іншими акціонерами; *брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *на обов'язковий викуп акцій Товариства у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством; *отримувати, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *користуватися іншими правами, що передбачені Статутом та чинним законодавством України.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>