Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3104

Останнє оновлення: 2018-05-14 16:58:18

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
300937213181-23300552UA4000199707Товариство з обмеженою відповідальністю "Компания з управління активами "Сіті Ван Ессет Менеджмент" (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сіті Проджект")Згідно вимог чинного законодавства
301041810329UA4000199715АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕНІКС"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
301141810397UA4000199723АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СЕНСЕЙ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
301241857091UA4000199731АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АРМАРІУС"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
301341823343UA4000199749АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Оріон"Згідно вимог чинного законодавства
301435625014UA4000199772ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (А)*вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів серед визначеного проспектом емісії облігацій кола осіб після реєстрації НКЦПФР Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; *отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій ; *пред’являти облігації для їх викупу Товариством; *здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
301535625014UA4000199780ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (В)*вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів серед визначеного проспектом емісії облігацій кола осіб після реєстрації НКЦПФР Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; *отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій ; *пред’являти облігації для їх викупу Товариством; *здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
301641842565UA4000199830АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Мінкар"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: *участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості, пропорційної розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; *отримання інформації про діяльність Товариства. Власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
301737770013-23300572UA4000199848ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ТРЕЙДМАРК")Згідно вимог чинного законодавства
301839159304-23300480UA4000199871ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АСТА-КАПІТАЛ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЛАЙТ ІНВЕСТ")Згідно вимог чинного законодавства
301933936496-23300553UA4000199889Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "Квазар")Власник інвестиційного сертифікату Фонду має: *право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України. Інвестиційний сертифікат надає кожному його власнику однаковий обсяг прав.
302034894740UA4000199897Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Гідросила» (D)Власники облігацій серії D мають такі права: *купувати облігації у емітента та учасників приватного розміщення, перелік яких визначений у рішенні про приватне розміщення облігації та проспекті емісії облігацій; * продавати облігації учасникам приватного розміщення, перелік яких визначений у рішенні про приватне розміщення облігацій та проспекті емісії облігацій; *отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість у кінці кожного відсоткового періоду; * отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашенні або викупу облігацій емітентом; * подавати облігації емітенту для викупу згідно з умовами рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій Емітента; * здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України; * отримувати копію зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копію зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесенні таких змін).
302134894740UA4000199905Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Гідросила» (E)Власники облігацій серії E мають такі права: *купувати облігації у емітента та учасників приватного розміщення, перелік яких визначений у рішенні про приватне розміщення облігації та проспекті емісії облігацій; * продавати облігації учасникам приватного розміщення, перелік яких визначений у рішенні про приватне розміщення облігацій та проспекті емісії облігацій; *отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість у кінці кожного відсоткового періоду; * отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашенні або викупу облігацій емітентом; * подавати облігації емітенту для викупу згідно з умовами рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій Емітента; * здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України; * отримувати копію зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копію зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесенні таких змін).
302232555547UA4000199921ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (DDD)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії DDD надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого нежитлового приміщення у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 71.2 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
302332555547UA4000199939ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (ZZ)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії ZZ надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 71.2 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
302432555547UA4000199947ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (AAA)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії AAA надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у дев’ятнадцяти поверховому житловому будинку № 72.1 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
302532555547UA4000199954ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (FFF)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії FFF надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого нежитлового приміщення у двадцяти трьох поверховому житловому будинку № 72.2 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
302632555547UA4000199962ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (EEE)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії EEE надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого нежитлового приміщення у дев’ятнадцяти поверховому житловому будинку № 72.1 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
302732555547UA4000199970ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (GGG)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії GGG надає право на отримання одного машиномісця паркінгу у двохповерховому підземному паркінгу № 81.1 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
302832555547UA4000199988ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (III)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії ІІІ надає право на отримання одного машиномісця паркінгу у двохповерховому підземному паркінгу № 83 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
302932555547UA4000199996ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (YY)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії YY надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у двадцяти чотирьох поверховому житловому будинку № 71.1 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
303032555547UA4000200000ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (HHH)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії HHH надає право на отримання одного машиномісця паркінгу у двохповерховому підземному паркінгу № 82 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
303132555547UA4000200018ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (BBB)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії BBB надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у двадцяти трьох поверховому житловому будинку № 72.2 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
303232555547UA4000200026ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (CCC)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії CCC надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого нежитлового приміщення у двадцяти чотирьох поверховому житловому будинку № 71.1 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
303300857924UA4000200034Вiдкрите акцiонерне товариство "Агрофiрма "Стасi"*брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто, або через своїх представників; *обирати органи управління товариством; *брати участь у розподілі прибутку Товариства; *отримувати інформацію про діяльність Товариства, на вимогу акціонера Товариство зобов’язане без затримки надавати йому на ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів; *вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку визначеному чинним законодавством та цим статутом.

 

<< Початок < Попередня 121 122 123 124 125 Наступна > Кінець >>