Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3503

Останнє оновлення: 2020-09-21 11:16:46

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
327643168514UA4000204580АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БАЙЛОТ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3277н/дUA4000204598АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАПІТАЛ- ПЛАЗА"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. - Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. - Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
327824089818UA5000000316ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (серія F2)Власникам облігацій надаються такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України; - право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами емісії; - при погашенні облігацій серії F2 за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано власником облігацій, надається право отримати у власність квартиру загальною площею, що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири) у будинку (2п.к.) житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва, який зазначений у відповідному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості; - надати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов емісії облігацій; - інші права, встановлені цим рішенням про емісію облігацій та чинним законодавством. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
327941245895UA4000204614ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА"Власникам облігацій надаються наступні права: - право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; - право на отримання доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; - право подавати Емітенту облігації для викупу, у разі прийняття такого рішення уповноваженим органом Емітента; - право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України та умовами емісії. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.
328023359034UA5000000340АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"Власники облігацій мають право: • купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів у період обігу облігацій у відповідності до вимог законодавства; • отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; • отримати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; • пред’являти облігації Емітенту до викупу відповідно до умов емісії; • здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України та умовам емісії. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Проведення загальних зборів власників облігацій не передбачається.
3281н/дUA4000204630АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЛЕК ХЕТ"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені законодавством України.
3282н/дUA4000204648АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛОНГ ТЕРМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені законодавством України.
3283н/дUA4000204655АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СВІТІНВЕСТ"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені законодавством України.
328443193336UA4000204663АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕЙДЕ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
328543180713UA4000204671АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РАЙСЕН"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
328643198989UA4000204689АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕНСЕЙ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
328733674447UA5000000183ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛОРЕАЛЬ-2005» (А)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «А» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку № 1 у багатофункціональному комплексі змішаного використання з багатоквартирними житловими будинками за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, 97 (1-й пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
328833674447UA5000000191ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛОРЕАЛЬ-2005» (В)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «В» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку № 2 у багатофункціональному комплексі змішаного використання з багатоквартирними житловими будинками за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, 97 (2-й пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
328941095099UA5000000233ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИЛСТРОЙ-3" (А)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «А» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку № 1 у багатофункціональному комплексі змішаного використання з багатоквартирними житловими будинками за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, 97 (1-й пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
329041095099UA5000000241ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИЛСТРОЙ-3" (В)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «В» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку № 2 у багатофункціональному комплексі змішаного використання з багатоквартирними житловими будинками за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, 97 (2-й пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
329138061832-23300745UA4000204739ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ" (пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Альт")*одержувати інформацію про діяльність Фонду; *відчужувати інвестиційні сертифікати іншим особам, з урахуванням вимог чинного законодавства; *на одержання прибутку від діяльності Фонду пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду; *кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає його власникові однаковий обсяг прав; *право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
329243188132UA5000000126АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКТАУ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; * участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Фонду; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; * брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
329343203003UA5000000159АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТІС"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: * брати участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
329443203789UA5000000167АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КУБ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
329504059243UA4000204770ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (серія Е)Власники облігацій мають право: - купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках з дотриманням вимог чинного законодавства; - звернутись до емітента облігацій з пропозицією про викуп облігацій; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в строки, визначені цим рішенням; - здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
329604059243UA4000204788ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (серія F)Власники облігацій мають право: - купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках з дотриманням вимог чинного законодавства; - звернутись до емітента облігацій з пропозицією про викуп облігацій; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в строки, визначені цим рішенням; - здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
329733593321UA4000204796ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕП Україна"* брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодвством України і цим Статутом; * отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *вносити пропозиції на розгляд Загальнихх зборів та інших органів Товариства; *у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і в порядку, передбаченому законодавством України і Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без будь-якого погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства; *вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України та Статутом; * продавати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *у випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків; *вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства.
329842082358-23300763UA4000204804Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ДОБРОБУТ-ФІНАНС" Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ЕС-АЙ КАПІТАЛ"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
329943250912UA5000000266АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТАВР"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
3300н/дUA4000204820АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНДРОМЕДА"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.

 

<< Початок < Попередня 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Наступна > Кінець >>