Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3503

Останнє оновлення: 2020-09-21 11:16:46

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
332600206256UA5000000175ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА"• брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто, або через своїх представників • обиратися та бути обраними до органів управління товариством, які визначені в статті 8 Статуту • брати участь у розподілі прибутку Товариства • отримувати інформацію про діяльність товариства, на вимогу акціонера, товариство зобов`язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів товариства, протоколів зборів. На вимогу акціонера товариства копії повинні надаватись без затримки, а вартість цих копій не повинна перевищувати витрат на їх виготовлення • вільно розпоряджатись акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом, заповідати їх у спадщину • користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акції товариства
332743300785UA5000000282АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПАСКАЛЬ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
332843300774UA5000000290АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕРСАЛЬ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
332943299888UA5000000308АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СІДНЕЙ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3330н/дUAТ000000690АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"Акціонери Товариства мають право: • бути обраними в будь-які органи управління та контролю Товариства; • бути сповіщеними про проведення Загальних зборів Товариства; • вносити пропозиції по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства; • бути сповіщеними про зміни порядку денного Загальних зборів Товариства; • брати участь із правом голосу в Загальних зборах Товариства; • вносити на розгляд органів управління і контролю Товариства будь-які питання, що відносяться до діяльності Товариства; • переважне право на прибдання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій у разі здійснення Товариством приватного розміщення акцій; • здійснювати без обмежень будь-які правочини з приналежними їм акціями Товариства, у тому числі: передавати їх в управління, дарувати, заповідати, тощо? • отримувати дивіденди, у розмірі пропорційному кількості своїх акцій; • у випадку ліквідації Товариства одержати частину вартості майна Товариства, про-порційну вартості приналежних акціонеру акцій Товариства; • у першочерговому порядку на загальних умовах одержувати продукцію, роботи, по-слуги, вироблені Товариством; • одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, яка не є комерційною таємницею чи конфіденційною інформацією; • інші права, передбачені законодавством.
3331н/дUAТ000000708АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»Акціонери Товариства мають право: • бути обраними в будь-які органи управління та контролю Товариства; • бути сповіщеними про проведення Загальних зборів Товариства; • вносити пропозиції по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства; • бути сповіщеними про зміни порядку денного Загальних зборів Товариства; • брати участь із правом голосу в Загальних зборах Товариства; • вносити на розгляд органів управління і контролю Товариства будь-які питання, що відносяться до діяльності Товариства; • переважне право на прибдання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій у разі здійснення Товариством приватного розміщення акцій; • здійснювати без обмежень будь-які правочини з приналежними їм акціями Товариства, у тому числі: передавати їх в управління, дарувати, заповідати, тощо? • отримувати дивіденди, у розмірі пропорційному кількості своїх акцій; • у випадку ліквідації Товариства одержати частину вартості майна Товариства, про-порційну вартості приналежних акціонеру акцій Товариства; • у першочерговому порядку на загальних умовах одержувати продукцію, роботи, по-слуги, вироблені Товариством; • одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, яка не є комерційною таємницею чи конфіденційною інформацією; • інші права, передбачені законодавством.
333201270285UAT000000724ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (W8)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «W8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Лисаветинська, 2-Б, буд. 1 (1 пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість та серія яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
333301270285UAT000000732ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (X8)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «X8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Лисаветинська, 2-Б, буд. 2 (1 пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість та серія яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
333401270285UAT000000740ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Y8)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «Y8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Лисаветинська, 2-Б, буд. 3 (2 пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість та серія яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
333501270285UAT000000757ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Z8)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «Z8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Лисаветинська, 2-Б, буд. 4 (2 пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість та серія яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
333601270285UAT000000765ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (A9)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «A9» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Лисаветинська, 2-Б, буд. 5 (3 пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість та серія яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
333701270285UAT000000773ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (B9)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «B9» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Лисаветинська, 2-Б, буд. 6 (3 пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість та серія яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
3338н/дUAТ000000781АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДАРВІН"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3339н/дUAТ000000807АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЛАСКЕТ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
334014310069UA4000128656ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЇ АПАРАТУРИ"Кожна проста акція Товариства надає її власнику акціонеру – однакову сукупність прав, включаючи право на: * У порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, брати участь в управлінні Товариством, що містить право: - особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. Вимоги до видачі, оформлення та посвідчення довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства встановлюються Законом про АТ; - ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах Товариства - вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства; - надавати пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та/або нових проектів рішень до питань порядку денного Загальних зборів Товариства; - вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного, якщо вони подані з дотриманням вимог ст.38 Закону про АТ. Крім зазначених у п.6.6.1 Статуту прав, акціонери (акціонер), які у сукупності є власниками 10 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом мають право: - вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу, самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Товариства; - оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів Товариства на їх вимогу; - призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків;. - вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки; - отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат. * Отримання дивідендів у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та рішеннями Наглядової ради. * Отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства.
334141980215UAT000000823ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ СІТІ XXI" (A)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Свободи, 36; - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. При придбанні облігацій на вторинному ринку, після переоформлення права власності на облігації згідно вимог діючого законодавства, новий власник зобов’язаний оформити договір бронювання на своє ім’я з наданням копії документа, на підставі якого був здійснений перехід права власності на облігації. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
334241980215UAT000000831ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ СІТІ XXI" (B)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі вбудованих нежитлових приміщень в багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Свободи, 36; - право на укладення договору бронювання на вбудоване нежитлове приміщення, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цього вбудованого нежитлового приміщення; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. При придбанні облігацій на вторинному ринку, після переоформлення права власності на облігації згідно вимог діючого законодавства, новий власник зобов’язаний оформити договір бронювання на своє ім’я з наданням копії документа, на підставі якого був здійснений перехід права власності на облігації. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
334341980215UAT000000856ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ СІТІ XXI" ©Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації надається право на отримання одного машино-місця на стоянці підземного паркінгу в багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Свободи, 36; - право на укладення договору бронювання на машино-місце на стоянці підземного паркінгу, вільне від бронювання іншими власниками; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. При придбанні облігацій на вторинному ринку, після переоформлення права власності на облігації згідно вимог діючого законодавства, новий власник зобов’язаний оформити договір бронювання на своє ім’я з наданням копії документа, на підставі якого був здійснений перехід права власності на облігації. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
334441980215UAT000000864ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ СІТІ XXI" (D)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації надається право на отримання одного машино-місця на стоянці підземного паркінгу в багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Свободи, 36; - право на укладення договору бронювання на машино-місце на стоянці підземного паркінгу, вільне від бронювання іншими власниками; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. При придбанні облігацій на вторинному ринку, після переоформлення права власності на облігації згідно вимог діючого законодавства, новий власник зобов’язаний оформити договір бронювання на своє ім’я з наданням копії документа, на підставі якого був здійснений перехід права власності на облігації. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
334541980215UAT000000849ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ СІТІ XXI" (E)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації надається право на отримання одного машино-місця на стоянці підземного паркінгу в багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Свободи, 36; - право на укладення договору бронювання на машино-місце на стоянці підземного паркінгу, вільне від бронювання іншими власниками; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. При придбанні облігацій на вторинному ринку, після переоформлення права власності на облігації згідно вимог діючого законодавства, новий власник зобов’язаний оформити договір бронювання на своє ім’я з наданням копії документа, на підставі якого був здійснений перехід права власності на облігації. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
334601270351UAT000000872ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОБУД-2»Власники облігацій мають такі права: 1) купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням чинного законодавства; 2) отримувати відсотковий дохід у строки, передбачені умовами розміщення; 3) подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов розміщення; 4) отримати номінальну вартість у строк погашення облігацій; 5) отримати номінальну вартість та відсотковий дохід у строк викупу облігацій; 6) здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
334700238180UA5000000274ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН"*брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом; *брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *одержувати інформацію про діяльність Товариства; *вийти в установленому порядку з Товариства; * у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки в статутному фонді Товариства; * продавати, передавати акції, які належать йому, в порядку згідно з діючим законодавством та цим статутом, заповідати їх у спадщину, дарувати; * користуватись перевагою при придбанні додатково випущених акцій Товариства.
334833599166UA5000000357ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС" (F)а) при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії F надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири) у дванадцяти поверховому житловому будинку № 4, за адресою: м. Київ, вул. Львівській, 15 у Святошинському районі м. Києва (Четверта черга будівництва); б) інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. в) Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
334933599166UA5000000365ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС" (G)а) при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (вбудованого нежитлового приміщення) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії G надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного вбудованого нежитлового приміщення) у дванадцяти поверховому житловому будинку № 4, за адресою: м. Київ, вул. Львівській, 15 у Святошинському районі м. Києва (Четверта черга будівництва); б) інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. в) Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
335033599166UA5000000373ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС" (H)а) при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність (машиномісце) згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії Н надає право на отримання одного машиномісця) у частині одноповерхового вбудовано-прибудованого паркінгу П 4, за адресою: м. Київ, вул. Львівській, 15 у Святошинському районі м. Києва (Четверта черга будівництва); б) інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. в) Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

 

<< Початок < Попередня 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Наступна > Кінець >>