Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3503

Останнє оновлення: 2020-09-21 11:16:46

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
3376н/дUAT000001193АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФАРМ ІНВЕСТ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства
3377н/дUAT000001201АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АРРЕН"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
3378н/дUAT000001185АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АМБК"* право власності учасника на частку активів Товариства; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Товариства; * переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування; * інші права, передбачені чинним законодавством України.
3379н/дUAT000001243АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Гротон Груп"* право на отримання дивідендів; * право на участь у загальних зборах; * право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів * не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів; * право голосу з питань, винесених на голосування на загальних зборах.
3380н/дUAT000001250АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТЕЙБЛ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
3381н/дUAT000001235АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІ КЕПІТАЛ ГРУП"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
338232408191UA1304171002Приватне акціонерне товариство "Бізнес-центр "ПІДЗАМЧЕ"Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; * отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
338300291994UA5000000308Відкрите акціонерне товариство “Черкасибудматеріали”*брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто, або через своїх уповноважених представників; *обиратися і бути обраним до органів управління Товариства, які визначені в розділі 8 цього Статуту; *брати участь в розподілі прибутку Товариства; *отримувати інформацію про діяльність Товариства (на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення копії річних балансів і звітів Товариства та протоколів зборів ); *вільно розпоряджатися акціями, що їм належать у порядку, визначеному чинним законодавством та цим статутом; Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій * у разі ліквідації Товариства акціонери мають право на отримання частини вартості майна, пропорційної номінальній вартості належних їм акцій товариства. Акціонери можуть мати також інші визначені чинним законодавством права.
338439134704UA5000000399ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАЛАДІУМ КАПІТАЛ", ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІПЛ ІНВЕСТ"Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: * право власності учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * право на відчуження інвестиційних сертифікатів, що належать інвесторам, іншим юридичним або фізичним особам; * право на одержання дивідендів, пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів, в разі прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом Компанії; * інші, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
338537999570UA5000000423ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАНОІНВЕСТ", ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТ СІТІ ФЕМІЛІ"Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: * право власності учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * право на відчуження інвестиційних сертифікатів, що належать інвесторам, іншим юридичним або фізичним особам; * право на одержання дивідендів, пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів, в разі прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом Компанії; * інші, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
338643484332UA5000001389АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСГАРД»Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; * участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Фонду; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; * брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
338743471576UA5000001280АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АПЕЛІОТ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
338843485053UA5000001314АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКВІЛОН"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
338943506539UA5000001405АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЦЕФЕЙ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
339043502487UA5000001413АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПЕРСЕЙ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
339143633082UAT000002456АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СІТІАР"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства;
339243563602UAT000002449АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛОКЕТ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства;
339343467322UA5000001439Акціонерне Товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КАЙРОС"*брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто, або через своїх уповноважених представників; *обиратися і бути обраним до органів управління Товариства, які визначені в розділі 8 цього Статуту; *брати участь в розподілі прибутку Товариства; *отримувати інформацію про діяльність Товариства (на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення копії річних балансів і звітів Товариства та протоколів зборів ); *вільно розпоряджатися акціями, що їм належать у порядку, визначеному чинним законодавством та цим статутом; Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій * у разі ліквідації Товариства акціонери мають право на отримання частини вартості майна, пропорційної номінальній вартості належних їм акцій товариства. Акціонери можуть мати також інші визначені чинним законодавством права.
339443477257UA5000001447Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Гранд-Систем"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
339511112022UAT000002522АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КРЕДО ФІНАНС"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
339640205521UA5000001348ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
339740205521UA5000001504ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
339840205521UA5000001637ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
339940205521UA5000001736ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
340040205521UA5000001785ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.

 

<< Початок < Попередня 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Наступна > Кінець >>