Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3503

Останнє оновлення: 2020-09-21 11:16:46

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
340140205521UA5000001850ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
340240205521UA5000002007ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
340340205521UA5000002148ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
340440205521UA5000002197ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
340540205521UA5000002213ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
340640205521UA5000002221ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
340740205521UA5000002254ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
340840205521UA5000002262ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
340940205521UA5000002478ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
341040205521UA5000002486ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНЕВА ІНДАСТРІ"При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії надає право на отримання 0.01 ж/п сек 00102 І черга Київ Васильківська 1 Надавати облігації до викупу, в порядку, встановленому цим Рішенням про емісію; Інші права, що не суперечать законодавству з урахуванням обмежень, встановлених цим Рішенням про емісію.
341143580937UAT000002530АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАЙКУН"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства
341211112021UAT000002514АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РУКАВИЧКА"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
341322334753-23300851UA5000001496Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Карпати-інвест" Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "АСС Капітал"Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: * право власності учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * право на відчуження інвестиційних сертифікатів, що належать інвесторам, іншим юридичним або фізичним особам; * право на одержання дивідендів, пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів, в разі прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом Компанії; * інші, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
341443602248UAT000002621АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МІКРОФІНТЕХ"Відповідно до оформленого протоколом № 1 від 19.02.2020р. рішення засновників, власникам акцій надаються такі права: а) брати участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представників, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства (у разі обрання до складу Наглядової ради)); б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; в) отримувати дивіденди (у разі прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів); г) вимагати викуп акцій згідно з чинним законодавством та регламентом Товариства; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості активів Товариства, пропорційно кількості акцій, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; д) інші права, визначені чинним законодавством України Відповідно до оформленого протоколом № 1 від 19.02.2020р. рішення засновників, власникам акцій надаються такі права: а) брати участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представників, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства (у разі обрання до складу Наглядової ради)); б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; в) отримувати дивіденди (у разі прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів); г) вимагати викуп акцій згідно з чинним законодавством та регламентом Товариства; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості активів Товариства, пропорційно кількості акцій, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; д) інші права, визначені чинним законодавством України
341543602274UAT000002639АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МАРКЕТИСТ"Відповідно до оформленого протоколом № 1 від 19.02.2020р. рішення засновників, власникам акцій надаються такі права: а) брати участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представників, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства (у разі обрання до складу Наглядової ради)); б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; в) отримувати дивіденди (у разі прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів); г) вимагати викуп акцій згідно з чинним законодавством та регламентом Товариства; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості активів Товариства, пропорційно кількості акцій, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; д) інші права, визначені чинним законодавством України
341643589133UAT000002548АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІРА"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
341743527716UA5000001512АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІВЕР"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
341843582630UAT000002555АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТС"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; * участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Фонду; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; * брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
341943510409UA5000001520АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТРІНІТІ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
342043600104UA5000002072АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС СІТІ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; * участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Фонду; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; * брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
342143596135UA5000001827АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАГМАТ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
342243587948UA5000001801АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЮНІВЕРСАЛ КОММЕРС ГРУП»Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства;
342343638955UA5000002320АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛЕНД КЕПІТАЛ"1. Права власників акцій: 1.1. брати участь в управлінні корпоративним Фондом в порядку, визначеному Статутом корпоративного Фонду та чинним законодавством України; 1.2. отримувати дивіденди, розмір, порядок та строки виплати яких визначені Статутом корпоративного Фонду та чинним законодавством України; 1.3. отримувати у разі ліквідації корпоративного Фонду частину його майна або вартості, пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі корпоративного Фонду; 1.4. отримувати інформацію про діяльність корпоративного Фонду. Корпоративний Фонд на письмову вимогу учасника зобов’язаний надавати для ознайомлення завірені копії документів, а саме річну фінансову звітність, протоколи загальних зборів учасників корпоративного Фонду, протоколи рішень Наглядової ради корпоративного Фонду та інші документи, які передбаченні Статутом корпоративного Фонду та чинним законодавством України; 1.5. вільно розпоряджатися належними учаснику на праві власності акціями корпоративного Фонду з урахуванням обмежень, встановлених для венчурних недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; 1.6. у першочерговому порядку придбавати акції корпоративного Фонду, що емітуються або були раніше викуплені корпоративним Фондом; 1.7. обирати та бути обраним до Наглядової ради корпоративного Фонду; 1.8. призначати представників для участі у загальних зборах учасників та відкликати їх; 1.9. одна акція корпоративного Фонду надає учаснику один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах учасників корпоративного Фонду, крім випадків проведення кумулятивного голосування; 1.10.інші права, передбачені актами законодавства України та Статутом корпоративного Фонду
342443594232UA5000001934АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ГРУП ІНВЕСТМЕНТС"1. Права власників акцій: 1.1. брати участь в управлінні корпоративним Фондом в порядку, визначеному Статутом корпоративного Фонду та чинним законодавством України; 1.2. отримувати дивіденди, розмір, порядок та строки виплати яких визначені Статутом корпоративного Фонду та чинним законодавством України; 1.3. отримувати у разі ліквідації корпоративного Фонду частину його майна або вартості, пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі корпоративного Фонду; 1.4. отримувати інформацію про діяльність корпоративного Фонду. Корпоративний Фонд на письмову вимогу учасника зобов’язаний надавати для ознайомлення завірені копії документів, а саме річну фінансову звітність, протоколи загальних зборів учасників корпоративного Фонду, протоколи рішень Наглядової ради корпоративного Фонду та інші документи, які передбаченні Статутом корпоративного Фонду та чинним законодавством України; 1.5. вільно розпоряджатися належними учаснику на праві власності акціями корпоративного Фонду з урахуванням обмежень, встановлених для венчурних недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; 1.6. у першочерговому порядку придбавати акції корпоративного Фонду, що емітуються або були раніше викуплені корпоративним Фондом; 1.7. обирати та бути обраним до Наглядової ради корпоративного Фонду; 1.8. призначати представників для участі у загальних зборах учасників та відкликати їх; 1.9. одна акція корпоративного Фонду надає учаснику один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах учасників корпоративного Фонду, крім випадків проведення кумулятивного голосування; 1.10.інші права, передбачені актами законодавства України та Статутом корпоративного Фонду
342543592434UA5000001959Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ГТС Інвест"Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: * право власності учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * право на відчуження інвестиційних сертифікатів, що належать інвесторам, іншим юридичним або фізичним особам; * право на одержання дивідендів, пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів, в разі прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом Компанії; * інші, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.

 

<< Початок < Попередня 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Наступна > Кінець >>