Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3503

Останнє оновлення: 2020-09-21 11:16:46

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
342643612649UA5000002080АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СІМПЛ ІНВЕСТ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; * призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
342743595959UA5000002015АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПУМБА"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; * участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Фонду; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; * брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
342811112036UAT000002712Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріком Плюс"Право на отримання дивідендів; право на участь у загальних зборах; право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів; право голосу з питань, винесених на голосування на загальних зборах.
342943643478UA5000002353АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЗАКРИТИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБРОК"1. Права власників акцій: 1.1. брати участь в управлінні корпоративним Фондом в порядку, визначеному Статутом корпоративного Фонду та чинним законодавством України; 1.2. отримувати дивіденди, розмір, порядок та строки виплати яких визначені Статутом корпоративного Фонду та чинним законодавством України; 1.3. отримувати у разі ліквідації корпоративного Фонду частину його майна або вартості, пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі корпоративного Фонду; 1.4. отримувати інформацію про діяльність корпоративного Фонду. Корпоративний Фонд на письмову вимогу учасника зобов’язаний надавати для ознайомлення завірені копії документів, а саме річну фінансову звітність, протоколи загальних зборів учасників корпоративного Фонду, протоколи рішень Наглядової ради корпоративного Фонду та інші документи, які передбаченні Статутом корпоративного Фонду та чинним законодавством України; 1.5. вільно розпоряджатися належними учаснику на праві власності акціями корпоративного Фонду з урахуванням обмежень, встановлених для кваліфікаційних корпоративних інвестиційних фондів; 1.6. у першочерговому порядку придбавати акції корпоративного Фонду, що емітуються або були раніше викуплені корпоративним Фондом; 1.7. обирати та бути обраним до Наглядової ради корпоративного Фонду; 1.8. призначати представників для участі у загальних зборах учасників та відкликати їх; 1.9. одна акція корпоративного Фонду надає учаснику один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах учасників корпоративного Фонду, крім випадків проведення кумулятивного голосування; 1.10.інші права, передбачені актами законодавства України та Статутом корпоративного Фонду
343043628360UA5000002429АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОВЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
343111112046UAT000002811АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МІСТО ЩАСТЯ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
343243629474UA5000002411АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * участь в управлінні Товариством; * отримання дивідендів; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
343311112049UAT000002886АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю-ІКІГАІ ФОНД"*брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; *обирати та бути обраними в органи управління Товариства; *отримувати інформацію про діяльність Товариства; *призначати представника для участі у загальних зборах учасників Товариства та відкликати його; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); *отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій.
343443618661UA5000002403Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Де Груп Капітал Інвестментс"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
343504055896UA4000210447ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДАВласники облігацій серії К мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією викупу облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією дострокового погашення облігацій. - на отримання відсоткового доходу. - на отримання номінальної вартості облігацій під час їх погашення.
343604059243UA4000210371Харківська міська РадаВласники облігацій серії І мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією викупу облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією дострокового погашення облігацій. - на отримання відсоткового доходу. - на отримання номінальної вартості облігацій під час їх погашення
343735725063UAT000003843ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"Власникам облігацій серії N надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
343835725063UAT000003850ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"Власникам облігацій серії О надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
343935725063UAT000003868ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"Власникам облігацій серії Р надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
344032079024UA4000074322ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ОНІКС"Акціонери мають право на: * брати участь в управлінні Товариством; * отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства; * отримувати дивіденди; * отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства
344131316718UA5000002841Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА ПОШТА"Власники облігацій мають право: • купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів у період обігу облігацій у відповідності до умов емісії та чинного законодавства; • отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; • отримати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; • здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України та умовам емісії. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
3442н/дUAT000003967АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВНВ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право на: * участь в управлінні Товариством; * вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства;
344341319558UA4000197305АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ"Права, що надаються власникам акцій Фонду: - переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; - участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; - отримувати інформацію про діяльність Фонду; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; - брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
344434204745-23300886UA5000002858ТОВ "КУА "ПОЛТАВТРАНСБУД" (ЗНВПІФ "МІСТОБУД")Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: - право власності учасника на частку активів Фонду; - право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; - інші права, передбачені чинним законодавством України.
344541319558UA4000197305АТ "ЗНВКІФ "ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ"Права, що надаються власникам акцій Фонду: - переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; - участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; - отримувати інформацію про діяльність Фонду; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; - брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
344641110750UA5000002882ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС"Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.
3447н/дUAT000004072АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕРТЕКС"Права, що надаються власникам акцій Фонду: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди)
3448н/дUAT000004080АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІВЕРСІ"Власникам облігацій надаються наступні права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди)
344933674447UA5000000639ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛОРЕАЛЬ-2005» (С)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «C» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку № 3 у багатофункціональному комплексі змішаного використання з багатоквартирними житловими будинками за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, 97 (3-й пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
345033674447UA5000000647ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛОРЕАЛЬ-2005» (K)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні власникам однієї облігації серії «К» надається право на отримання 0,01 кв.м загальної площі машино-місць 1-го (нижнього) рівня двох’ярусного підземного гаража у багатофункціональному комплексі змішаного використання з багатоквартирними житловими будинками за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, 97 (5-й пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на площу машино-місць 1-го (нижнього) рівня двох’ярусного підземного гаража, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цих машино-місць; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.

 

<< Початок < Попередня 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Наступна > Кінець >>