Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3512

Останнє оновлення: 2020-10-05 14:16:46

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
347601270285UA5000002122ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (L9)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами розміщення; - при погашенні власникам однієї облігації серії «L9» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд. 1 (3 черга, 2 пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість та серія яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про розміщення облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
347701270285UA5000002130ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (M9)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами розміщення; - при погашенні власникам однієї облігації серії «М9» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за адресою: м. Харків, просп. Московський, буд. 2 (3 черга, 2 пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість та серія яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про розміщення облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.
347804055896UA4000206312ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА (I)Власники облігацій серії I мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією викупу облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією дострокового погашення облігацій. - на отримання відсоткового доходу. - на отримання номінальної вартості облігацій під час їх погашення.
347904055896UA4000209688ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА (J)Власники облігацій серії J мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією викупу облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією дострокового погашення облігацій. - на отримання відсоткового доходу. - на отримання номінальної вартості облігацій під час їх погашення.
348004055896UA4000210447ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА (K)Власники облігацій серії K мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією викупу облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією дострокового погашення облігацій. - на отримання відсоткового доходу. - на отримання номінальної вартості облігацій під час їх погашення.
348104059243UA4000204770Харківська міська Рада (Е)Власники облігацій серії E мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією викупу облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією дострокового погашення облігацій. - на отримання відсоткового доходу. - на отримання номінальної вартості облігацій під час їх погашення
348204059243UA4000204788Харківська міська Рада (F)Власники облігацій серії F мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією викупу облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією дострокового погашення облігацій. - на отримання відсоткового доходу. - на отримання номінальної вартості облігацій під час їх погашення
348304059243UA4000208052Харківська міська Рада (G)Власники облігацій серії G мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією викупу облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією дострокового погашення облігацій. - на отримання відсоткового доходу. - на отримання номінальної вартості облігацій під час їх погашення
348404059243UA4000208136Харківська міська Рада (H)Власники облігацій серії H мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією викупу облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією дострокового погашення облігацій. - на отримання відсоткового доходу. - на отримання номінальної вартості облігацій під час їх погашення
348504059243UA4000210371Харківська міська Рада (I)Власники облігацій серії І мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією викупу облігацій. - звертатись до Емітента з пропозицією дострокового погашення облігацій. - на отримання відсоткового доходу. - на отримання номінальної вартості облігацій під час їх погашення
3486н/дUAT000004130АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОРТІОР 207"Кожною простою акцією Товариства її власнику – Учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними йому на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для венчурних недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу Учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів Зборів та інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту Товариства; г) переважне право на придбання (в першочерговому порядку) акції Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ) обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах Учасників та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частки (дивіденди); є) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості, пропорційної розміру частки Учасника у статутному капіталі Товариства. Одна проста акція Товариства надає Учаснику один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Учасників, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені Статутом Товариства та актами законодавства України.
3487н/дUAT000004155АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТАНДАРТ ІНВЕСТМЕНТ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: а) участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
3488н/дUAT000004148АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА ІНВЕСТМЕНТ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: а) участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
3489н/дUAT000004163АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕРІЛЕНД"а) переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; б) на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; в) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; г) отримувати інформацію про діяльність Товариства; ґ ) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3490н/дUAT000004171АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РУБІКОН"права, що надаються власникам акцій (відповідно до установчих документів): - брати участь в управлінні Товариством; - вільно розпоряджатися належними їм акціями; - обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства; - інші права передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.
3491н/дUAT000004189АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛАЙЛ"Права, що надаються власникам цінних паперів (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди)
3492н/дUAT000004197АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДРАЙДЕН"Права, що надаються власникам цінних паперів (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди)
3493н/дUAT000004205АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕКЛІПС»Права, що надаються власникам цінних паперів (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди)
3494н/дUAT000004213АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕТЕРНІТІ"Права, що надаються власникам цінних паперів (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди)
3495н/дUAT000004221АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КЕЙСТЕП"Права, що надаються власникам цінних паперів (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди)
3496н/дUAT000004239АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНСЕТ"Права, що надаються власникам цінних паперів (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди)
349739988885UA5000003245ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО"Власники облігацій серії А мають такі права: - право купувати та продавати облігації на позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість при настанні строку їх погашенні; - право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; - право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованних відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов емісії та чинного законодавства; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству; - власники облігайій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
349802141006UA4000119929Приватне акціонерне товариство "Автопобутсервіс"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
349905786270UA4000164644ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРИЛАД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
3500н/дUAT000004262АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЛОРІДА"а) переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; б) на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; в) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; г) отримувати інформацію про діяльність Товариства; ґ ) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).

 

<< Початок < Попередня 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Наступна > Кінець >>