Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3512

Останнє оновлення: 2020-11-04 17:40:50

Пошук:

<< Початок < Попередня 141 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
3501н/дUAT000004270АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНДІАНА"а) переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; б) на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; в) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; г) отримувати інформацію про діяльність Товариства; ґ ) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3502н/дUAT000004288АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗІОН"Акціонери мають право на: * брати участь в управлінні Товариством; * отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства; * отримувати дивіденди; * отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства
350322140888UA4000158943Приватне акціонерне товариство "Союз - В"Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства
350432800074-23300919UA5000003278ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ" (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "37")Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: - право власності учасника на частку активів Фонду; - право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; - інші права, передбачені чинним законодавством України.
3505н/дUAT000004304АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСПРО"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: а) брати участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
3506н/дUAT000004320АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРІН-ІНВЕСТ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: а) брати участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
350735945555UAT000004346ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС-ЛОГІСТІК" (А)Власникам облігацій Товариства серії А надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
350835945555UAT000004353ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС-ЛОГІСТІК" (B)Власникам облігацій Товариства серії А надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
350935945555UAT000004361ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС-ЛОГІСТІК" (С)Власникам облігацій Товариства серії А надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
351035945555UAT000004379ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС-ЛОГІСТІК" (D)Власникам облігацій Товариства серії А надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
351140578993-23300912UA5000003336ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА АДМІНІСТРАТИВНА КОМПАНІЯ" ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОЛАРІС"Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: *право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
351240578993-23300913UA5000003344ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА АДМІНІСТРАТИВНА КОМПАНІЯ" ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПОЛАРІС"Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: *право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

<< Початок < Попередня 141 Наступна > Кінець >>