Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3843

Останнє оновлення: 2023-03-24 08:11:00

Пошук:

<< Початок < Попередня 151 152 153 154 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
382844098710UA5000005711ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Українська фінансова житлова компанія". Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариства; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонер має інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
382944580613UAT000010798АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХЕЛЛІНГТОН"Згідно вимог чинного законодавства
383044555205UA5000009010АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІЗУМ КАПІТАЛ"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України.
383144496490UA5000009655АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФРІДОМ ІНВЕСТМЕНТ"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України.
383243544726UA5000001660АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕФЕСВАЙ"Згідно вимог чинного законодавства
383344636189UA5000009614АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОТІОН"Права, що надаються власникам акцій Фонду відповідно до Проспекту емісії акцій: • переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; • на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; • участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • отримувати інформацію про діяльність Фонду; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; • брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди). • інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
383443900288UA5000003906АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АМПЛІОР"Права, що надаються власникам акцій Фонду відповідно до Проспекту емісії акцій: • переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; • на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; • участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • отримувати інформацію про діяльність Фонду; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; • брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди). • інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
3835UAT000011333АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОПХІЛЛ ІНВЕСТ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: • переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; • на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціямиТовариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; • участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • отримувати інформацію про діяльність Товариства; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; • брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). • інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
383644946344UA5000010133АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІСТРІКТ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, у тому числі права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання частини прибутку Товариства у випадку розподілу прибутку (дивідендів); - у випадку ліквідації Товариства отримання частини його майна або вартості пропорційно розміру частки власника акцій в статутному капіталі Товариства; - отримання інформації про діяльність Товариства. Власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами України та статутом Товариства.
383744154853-23501454UA5000010141ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР" (ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "2001")Власники інвестиційних сертифікатів мають наступні права: - право спільної часткової власності на нерухоме майно та кошти, що складають активи Фонду; - право щомісячно отримувати дивіденди.
383826237202UA4000074629ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"Згідно вимог чинного законодавства
3839створенняUAT000011358АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЛЕКСТОУН"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: • переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; • на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціямиТовариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; • участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • отримувати інформацію про діяльність Товариства; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; • брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). • інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3840створенняUAT000011366АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЛЬТА-ФУД ІНВЕСТ"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; г) переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України.
3841створенняUAT000011374АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕГА"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; г) переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України.
384244219386UA5000006560АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕФІЯ"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України.
384344392976UA5000006214АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ШЕВАЛЬЄ"Права, що надаються власникам акцій Фонду: • переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; • на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; • участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • отримувати інформацію про діяльність Фонду; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; • брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди). • інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
384444597040UA5000008244АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОЛАР"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними йому на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). є) інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України. Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені цим Статутом та законодавством України.
3845створенняUAT000011440АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВК-ІНВЕСТ"Кожна проста іменна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, власник акції Товариства має право: -брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; -право власності учасника на частку активів Товариства; -право на отримання грошової компенсації при ліквідації Товариства; -переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування; -інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

 

<< Початок < Попередня 151 152 153 154 Наступна > Кінець >>