Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3843

Останнє оновлення: 2023-03-24 08:11:00

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
5123848885UA4000011928ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Крок-Резерв" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5223848885UA4000011936ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційний проект" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5323848885UA4000011944ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Прогрес-Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5434603431UA4000013189Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ" (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Корпоративні інвестиції")*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним Законодавством України.
5533936496UA4000013494ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ОЗОН" (ЗНВПІФ "КСК-Фонд")*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права передбачені чинним законодавством України.
5634729245UA4000014682ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СКАЙ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (закритий венчурний недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Фонд Дельта-венчурні проекти")*власник інвестиційного сертифікату Фонду має право власності учасника на частку активів Фонду; *власник інвестиційного сертифікату Фонду має право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *власник інвестиційного сертифікату Фонду має інші права, передбачені чинним законодавством України.
5733870671UA4000015127ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості; *скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або чистини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; *користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
5833870708UA4000015143ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *скористатися переважним правом на придбання акцій Товариства, що пропонується їх власником до продажу третій особі; *скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення; *вимагати обов'язкового викупу Товариства всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; *користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
5932987932UA4000015366ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.
6035043692UA4000015838ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УСПІХ"*на участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах Товариства особисто або через своїх представників; шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства (у разі обрання до складу наглядової ради); *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; *на отримання дивідендів; *переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування; *на отримання інформації про діяльність Товариства; *вимагати викупу належних учаснику акцій Товариства; *отримання, у разі ліквідації Товариства частину вартості активів Товариства, пропорційну кількості акцій, що належать учаснику, у порядку, визначеному Комісією; *інші права, встановлені чинним законодавством України.
6135043713UA4000015846ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГРІНВІЛЬ"*брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом; *розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства; *переважне право придбати розміщуванні Товариством акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборах акціонерів та у будь-який час відкликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частки (дивіденди); *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства.
6230035289UA4000017008ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ГАРАНТ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
6334718165UA4000017438Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЮНІВЕС" (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕС-КАПІТАЛ)*право брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Регламентом Фонду та чинним законодавством України; *право бути обраним до Ради Фонду; *право власності на частку активів Фонду; *право на одержання інформації про діяльність Фонду; *право відчужувати інвестиційні сертифікати іншим особам з урахуванням обмежень щодо їх обігу; *право на отримання прибутку від діяльності Фонду пропорційно кількості належних власникам інвестиційних сертифікатів Фонду; *інші права, передбачені Регламентом Фонду та чинним Законодавством України.
6431284938UA4000021315ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДПОЧИНОК-КРИМ"* Купувати і продавати облігацій тільки серед обмеженого кола осіб, визначених в рішенні про випуск облігацій; * Отримати номінальну вартість облігацій, процентний дохід по облігаціях при настанні терміну їх погашення; * Подавати облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх викуп; * Здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать діючому законодавству.
6531284938UA4000021323ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДПОЧИНОК-КРИМ"* Купувати і продавати облігації тільки серед обмеженого кола осіб, визначених в рішенні про випуск облігацій; * Отримати номінальну вартість облігацій, процентній дохід по облігаціях при настанні терміну їх погашення; * Подавати облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх викуп; * Здійснювати з облігаціями інші операції, які не суперечать діючому законодавству.
6635575330UA4000024251ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3"*брати участь в управлінні справами Товариством у відповідності з порядком, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *вийти з Товариства шляхом продажу належних йому акцій Товариства; *відчужувати належні йому акції Товариства у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонерів Товариство зобов'язане надати йому річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, рішення Ревізора, протоколи зборів акціонерів та інші матеріали, пов'язані з діяльністю Товариства, в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом; *у разі ліквідації Товариства, отримати частину майна Товариства або частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних йому акцій Товариства, у порядку , визначеному Статутом і законодавством України; *користуватися переважним правом на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами Товариства, та акцій, що додатково випускаються Товариством; *мати інші права, які можуть бути передбачені Статутом, законодавством України та угодами щодо Товариства або його Акціонерів, в яких Акціонер виступає стороною.
6735810511UA4000025837АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"*участь в управлінні Банком; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Банку; *інші права, що передбачені законодавством та цим Статутом; *одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
6832161511UA4000026819ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНСЕТ ТРЕЙД"*брати участь в управлінні справами АТ в порядку, визначеному цим Статутом і законодавством України; *обирати та бути обраними в органи управління та контролюючі органи АТ; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивіденди) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; *одержувати інформацію щодо діяльності АТ в обсягах і порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами АТ; *розпоряджатися належними йому акціями АТ, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб за умови попереднього інформування АТ; *вийти з АТ шляхом відчуження належних йому акцій; *отримувати інформацію з реєстру власників іменних цінних паперів у порядку та обсягах, передбачених законодавством України; *користуватися переважним правом на придбання акцій АТ додаткових емісій в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом; *у випадку ліквідації АТ отримати у встановленому законодавством України порядку частину вартості майна АТ, пропорційну кількості належних їм акцій відповідної категорії; *вимагати обов'язкового викупу АТ всіх або частини належних йому: простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: -злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ АТ, зміну його типу з публічного на приватне; -вчинення АТ значного правочину; -зміну розміру статутного капіталу; привілейованих акцій (у разі їх існування), якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: -внесення змін до Статуту АТ, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації АТ; -розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації АТ; *АТ у випадках, передбачених п.8.2.10 Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерові акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.8.2.10 Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.
6935364718UA4000026991ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНІЦІАТИВА-ФІНАНС"*брати участь в управлінні Товариством в порядку , визначеному Статутом та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його господарську діяльність, протоколів зборів та інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; *придбавати у першочерговому порядку акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборах Акціонерів та у будь-який час відкликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна пропорційної розміру частки Акціонера у статутному капіталі Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені Статутом та актами законодавства України.
7035689942UA4000027700ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДІА МЕДІУМ"*участь в управлінні акціонерним товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
7135290039UA4000028666ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОТП КАПІТАЛ" відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
7235960913UA4000029367ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"*приймати участь в управлінні банком у порядку, визначеному Статутом та законодавством України; *брати участь у розподілі прибутку Банку та отримувати його частку (дивіденди); *вийти в установленому порядку з Банку. Акціонер може продавати, поступатися або іншим чином передавати, належні йому акції або будь-яку їх частину на користь будь-якого іншого Акціонера або будь-якої третьої особи згідно з порядком, встановленим Статутом; переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Банком процесі приватного розміщення; отримання у разі ліквідації Банку частини його майна (або його вартості), що залишилось після розрахунків з усіма кредиторами; *отримувати інформацію про господарську діяльність Банку. На вимогу Акціонера, Банк зобов2язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Банку про його діяльність, протоколи зборів; *вимагати здійснення обов`язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій, в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні Товариства". Акціонери Банку можуть мати й інші права, передбачені законодавством України та Статутом.
7323726159UA4000029656ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАТРІОТ"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто, або через своїх представників); *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *на участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному фонді (капіталі) Товариства; *вимагати обов?язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.
7423848885UA4000030829ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "GB-Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
7523848885UA4000030837ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційні стратегії" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>