Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3104

Останнє оновлення: 2018-05-14 16:58:18

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
7635364718UA4000026991ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНІЦІАТИВА-ФІНАНС"*брати участь в управлінні Товариством в порядку , визначеному Статутом та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його господарську діяльність, протоколів зборів та інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; *придбавати у першочерговому порядку акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборах Акціонерів та у будь-який час відкликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна пропорційної розміру частки Акціонера у статутному капіталі Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені Статутом та актами законодавства України.
7735689942UA4000027700ПРИАВТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСК ІНШУРАНС ГРУП"*участь в управлінні акціонерним товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
7800178353UA4000028187ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (D)*отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; *отримувати доход за облігаціями відповідно до умов розміщення; *здійснювати з облігаціями операції, які не суперечать чинному законодавству України та умовам їх розміщення. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
7900178353UA4000028195ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (E)*отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; *отримувати доход за облігаціями відповідно до умов розміщення; *здійснювати з облігаціями операції, які не суперечать чинному законодавству України та умовам їх розміщення. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
8035290039UA4000028666ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОТП КАПІТАЛ" відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП Класичний"*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
8135960913UA4000029367ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"*приймати участь в управлінні банком у порядку, визначеному Статутом та законодавством України; *брати участь у розподілі прибутку Банку та отримувати його частку (дивіденди); *вийти в установленому порядку з Банку. Акціонер може продавати, поступатися або іншим чином передавати, належні йому акції або будь-яку їх частину на користь будь-якого іншого Акціонера або будь-якої третьої особи згідно з порядком, встановленим Статутом; переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Банком процесі приватного розміщення; отримання у разі ліквідації Банку частини його майна (або його вартості), що залишилось після розрахунків з усіма кредиторами; *отримувати інформацію про господарську діяльність Банку. На вимогу Акціонера, Банк зобов2язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Банку про його діяльність, протоколи зборів; *вимагати здійснення обов`язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій, в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства". Акціонери Банку можуть мати й інші права, передбачені законодавством України та Статутом.
8223726159UA4000029656ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАТРІОТ"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто, або через своїх представників); *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *на участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному фонді (капіталі) товариства; *вимагати обов?язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.
8323848885UA4000030829ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "GB-Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
8423848885UA4000030837ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційні стратегії" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
8523848885UA4000030845ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" (пайовий венчурний інвестиційний фонд "Фондовий капітал" недиверсифікованого виду закритого типу)*право власності учасника на частку активів Фонду; *право бути обраним до Ради фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права передбачені чинним законодавством України та Регламентом.
8623848885UA4000030852ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Промисловий капітал" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
8723848885UA4000030860ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційний розвиток" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
8823848885UA4000030878ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Агроперспектива-К" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
8936061927UA4000031520ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"*брати участь в управлінні БАНКОМ особисто або через своїх представників на Загальних зборах акціонерів БАНКУ. Повноваження представника (постійного або призначеного на певний строк) повинні бути підтверджені в порядку, встановленому чинним законодавством України; *брати участь у розподілі прибутку БАНКУ та одержувати його частку (дивіденди) за рішенням Загальних зборів акціонерів БАНКУ; *отримання у разі ліквідації БАНКУ частини його майна або вартості у порядку, визначеному Статутом БАНКУ та чинним законодавством; *вимагати викупу БАНКОМ всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними актами БАНКУ; *на переважне придбання акцій БАНКУ при проведенні закритого (приватного) розміщення акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі БАНКУ на момент, визначений рішенням Загальних зборів акціонерів БАНКУ про розміщення акцій; *на отримання інформації про діяльність БАНКУ у об'ємі та порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами БАНКУ; *розпоряджатись акціями БАНКУ, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України; *вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів БАНКУ.
9035591059UA4000031694ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"*брати участь в управлінні Банком у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів Банку безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Банку. Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Банку, окрім випадків проведення кумулятивного голосування; *Брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *отримувати інформацію про господарську діяльність Банку, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Банк зобов'язаний надавати йому річну фінансову звітність Банку, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Банку, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Банку; *вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку та інших органів Банку, в порядку та з питань, визначених чинним законодавством України; *у разі емісії Банком додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Банку в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; *у разі ліквідації Банку отримувати частину майна Банку або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Банку в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *самостійно розпоряджатися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати чи іншим чином відчужувати з обов'язковою реєстрацією змін у Реєстрі акціонерів та повідомленням про це Банку; *Вимагати викуп Банком всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України і цим Статутом; *вийти зі складу акціонерів шляхом відчуження акцій Банку; *у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Банку відшкодування збитків; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
9135648356UA4000031744ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КСІБЕКС"*участь в управлінні Товариством (в тому числі, через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно частці акціонера у статутному капіталі Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *переважне право на придбання акцій цього Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; *укладення договору з іншими акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання; *реалізовувати інші права, передбачені актами законодавства, Статутом та угодами акціонерів.
9205471081UA4000032908Публічне акціонерне товариство "Енергетична компанія "Севастопольенерго"*отримувати номінальну вартість облігацій при погашені та відсотковий дохід, відповідно до встановлених строків; * купувати та продавати облігації на вторинному ринку; *подавати облігації до погашення в термін, вказаний в цьому проспекті, викупу облігацій; *здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам емісії.
9336482677UA4000035968ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПЕКС-БАНК"*брати участь в управлінні банку в порядку, визначеному в Статуті та внутрішніх положеннях Банку; *користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій, якщо такі акції розміщуються шляхом приватного розміщення, в порядку, визначеному чинним законодавством; *брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частику (дивіденди) відповідно до чинного законодавства України та в обсязі, визначеному Загальними зборами акціонерів Банку; *отримувати інформацію про господарську діяльність Банку у встановленому чинним законодавством України порядку; *розпоряджатися належними кожному акціонеру акціями у порядку, встановленому чинним законодавством України; *отримувати у разі ліквідації Банку частини майна Банку або його вартості; *акціонери , які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Банку, мають право ініціювати проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Банку зовнішнім аудитом; *акціонери Банку мають інші права, передбачені Статутом та чинним законодавством України.
9435706449UA4000036032ПрАТ "МЛП ВЕСТ КИЇВ"*брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах акціонерів, особисто, або через своїх представників); *обиратися і бути обраними особисто або через своїх представників до складу органів управління Товариства у визначеному Статутом порядку; *брати участь у розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди); *на отримання інформації про діяльність товариств, у порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; *на отримання , у разі ліквідації Товариства частину вартості майна , пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства; *вільно розпоряджатися належними їм акціями; *акціонери також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України.
9535586300UA4000036222ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОРПОРАТИВНИЙ КАПІТАЛ"*брати участь в управлінні Товариством в порядку , визначеному Статутом та чинним Законодавством України; *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу Акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його господарську діяльність, протоколів Загальних зборів Акціонерів Товариства та інших документів Товариства, відповідно до Статуту та чинного законодавства України; *у першочерговому порядку придбати акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборах Акціонерів Товариства та будь-який час відкликати їх; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості , пропорційної розміру частки акціонера у Статутному капіталі Товариства; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості, пропорційної розміру частки Акціонера у статутному капіталі Товариства; *одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом акціонерного Товариства.
9636301800UA4000036586ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК"Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Банку її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: * участь в управлінні Банком шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку особисто або через своїх представників; * отримання дивідендів; * отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; * отримання інформації про господарську діяльність Банку. Посадова особа Банку несе відповідальність за ненадання акціонеру на його письмовий запит інформації про діяльність Банку в межах, передбачених законодавством України, або надання недостовірної інформації, якщо це заподіяло акціонеру шкоду в значному розмірі, відповідно до чинного законодавства України; * вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку визначеному законодавством України; * вносити пропозиції до порядку денного та вимагати їх включення за умови внесення такої пропозиції акціонером, який володіє необхідною кількістю голосів, відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку. Будь-який акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів; * вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за умови такої вимоги акціонерами (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку. Якщо, у визначений законодавством України строк, Спостережна рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають; * на переважне право на придбання акцій Банку додаткової емісії в процесі приватного розміщення. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення; * вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних їм голосуючих акцій, якщо вони зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку та голосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів Банку рішення про: * злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Банку; * вчинення Банком значного правочину; * зміну розміру статутного капіталу. Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Банку, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Банку можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.
9734478248UA4000036990ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА ЖИТТЯ"*брати участь в управлінні Товариством (в тому числі через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, визначеному Статутом та законом; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; *виходу із Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій у порядку, передбаченому статутом та законодавством України; *здійснювати відчуження частини або третім особам в порядку встановленому Статутом; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивідендів); *здійснювати переважне право щодо розміщуваних Товариством простих іменних акцій у порядку, який встановлений чинним законодавством України, а також щодо акцій, які пропонуються до продажу або відчужування у будь-який іншим спосіб акціонерами Товариства у порядку , який визначено Статутом; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
9805808592UA4000037444Публічне акціонерне товариство "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс"*права купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; *права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; *права на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій після закінчення кожного відсоткового періоду; *права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску.
9935133052UA4000037576ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "СИНТАКС-ІНВЕСТ" (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "Друга Житниця")*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фону; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
10035133052UA4000037584ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "СИНТАКС-ІНВЕСТ" (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "Перша Житниця")*право власності учасника на частку активів фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фону; *інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>