Home FAQ
Вопрос - Ответ
 • ЦСК / Ключі КЕП   (Вопросов: 27)
 • Кабінет клієнта   (Вопросов: 16)
 • Загальні питання   (Вопросов: 14)
 • Адміністративні операції   (Вопросов: 10)

  (депозитарних операцій з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах та інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах).

 • Облікові операції   (Вопросов: 3)

  (операції зарахування, списання та переказу цінних паперів на/з рахунок(-ку) у цінних паперах емітента). Проводяться для відображення на рахунку емітента зарахування цінних паперів внаслідок депонування глобального або тимчасового глобального сертифікатів, списання з рахунку емітента анульованих або погашених цінних паперів відповідно до законодавства та переказу на або з рахунку емітента цінних паперів з або на рахунки у цінних паперах депозитарних установ/депозитарію-кореспондента)

 • Інформаційні операції   (Вопросов: 6)

  (депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог цього Положення та умов договорів, укладених клієнтами/депонентами з Центральним депозитарієм/депозитарними установами)

 • Юридичне управління (для депозитарних установ)   (Вопросов: 6)
 • Юридичне управління (для емітентів)   (Вопросов: 10)
 • Управління планування та обліку фінансів   (Вопросов: 17)
 • Відділ міжнародних відносин та розвитку діяльності   (Вопросов: 8)
 • Внесення змін до анкети рахунку у ЦП у випадках :   (Вопросов: 5)

  Звертаємо Вашу увагу, що зміни до анкети рахунку в цінних паперах будуть проведені лише після отримання повного пакету документів.