Головна FAQ Загальні питання
Загальні питання

1. Чи можна відмінити виконання розпорядження?

Так, якщо це розпорядження емітента на виконання облікової операції та воно ще не опрацьоване у СОІ Центрального депозитарію.

Ви можете перевірити статус Вашого розпорядження за посиланням Cтатуси розпоряджень пошук за кодом Вашого ЄДРПОУ

або у call-центрі за телефоном (044) 591-04-04

Для відміни розпорядження необхідно надати Додаток №43 до Регламенту Центрального депозитарію (але не пізніше, ніж за три робочі дні до дати операції). Додатки до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

Розпорядження на складання реєстрів іменних цінних паперів та довідок на їх основі можливо відмінити не пізніше ніж за три робочі дні до облікової дати, що вказана у ньому.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
2. Чи можна, і як саме пришвидшити процес виконання розпорядження на ту чи іншу операції?

Всі розпорядження обробляються згідно з хронологічним порядком їх надходження у строки, визначені нормативними документами.

Регламентом передбачено надання статусу «ТЕРМІНОВО» для розпоряджень на складання  реєстрів іменних цінних паперів та довідок на їх основі. У разі отримання такого розпорядження воно виконується протягом одного робочого дня з дати реєстрації у Центральному депозитарії, за умов, що  депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти здійснюють надання облікового реєстру своєчасно. Наявність статусу «ТЕРМІНОВО» в розпорядженні емітента наданого у формі паперового документа, є безвідкличною вказівкою емітента Центральному депозитарію щодо виконання наданого розпорядження першочергово.

У разі отримання такого розпорядження воно виконується протягом наступного операційного дня після дати реєстрації у Центральному депозитарії, або після дати обліку, якщо така дата є датою у майбутньому. Оплата за терміновість здійснюється відповідно до Тарифів Центрального депозитарію.

Виконання за розпорядженнями емітентів операцій викупу та перепродажу викуплених цінних паперів здійснюється тільки за наявності зустрічного розпорядження, наданого ЦД депозитарною установою контрагента.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
3. Хто має право підписувати розпорядження?

Розпорядник рахунку, повноваження якого чинні, інформацію про якого внесено в анкету рахунку клієнта, який має дійсний ЕЦП (у випадку використання ЕДО)

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
4. Чи можна надати копії розпорядження?

Ні, до розгляду співробітниками ЦД приймаються лише оригінали розпоряджень, засвідчені підписом/ами розпорядника/ків та печаткою товариства (у разі використання печатки)

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
5. Чи можна отримати копію розпорядження? Яким чином?

Так, якщо з будь-яких причин Ви не отримали або загубили оригінал, можна отримати копію розпорядження з відмітками ЦД про проведення операції або відмовою. Для цього необхідно надати письмовий запит у довільній формі, що підписаний діючим розпорядником рахунку та завірений печаткою товариства (у разі її використання).

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
6. Чи можна направити на електронну адресу документи и оформленні додатки для попередньої перевірки?

Ні, до розгляду приймаються лише оригінали документів. Попередня перевірка не здійснюється.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
7. Які документи потрібні для отримання реєстру акціонерів особисто?

Необхідно мати при собі оригінал довіреності за формою депозитарію (додаток №1) , що підписана особою, яка відповідно до даних центрального депозитарію має право діяти від імені клієнта без довіреності та засвідчена печаткою. Разом з довіреністю необхідно надати оригінал документу, що посвідчує особу.

Якщо документи буде отримувати розпорядник рахунку, при собі достатньо мати тільки документ, що посвідчує особу, надання довіреності у такому випадку не потрібно.

Додатки до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
8. Який порядок прийому документів в ЦД?

Для подання документів необхідно скористатися скринькою для вхідної кореспонденції, яка встановлена у приміщенні ЦД. Для подання документів довіреність не потрібна.

Після реєстрації документів  вхідний номер можна дізнатися у нас на сайті у розділі «Статуси розпоряджень». Пошук здійснюється за кодом ЄДРПОУ Вашого товариства, або у call-центрі за телефоном (044) 591-04-04.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
9. Як дізнатися чи готові документи до видачі?

Щоб перевірити статус документів на сайті перейдіть за посиланням: Cтатуси розпоряджень.

Пошук за кодом ЄДРПОУ Вашого товариства, або у call-центрі за телефоном (044) 591-04-04.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
10. Яку інформацію має надати представник кур’єрської служби для отримання документів?

Для отримання документів представник кур’єрської служби має надати таку інформацію:

  • Назва підприємства
  • Код ЄДРПОУ
  • Тип документів
  • Адреса доставки

 

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
11. Де на сайті можна знайти депозитарний код рахунку?

Депозитарний код рахунку можна переглянути, перейшовши за посиланням: Перелік емітентів. Пошук за кодом ЄДРПОУ Вашого товариства, або за скороченою назвою.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
12. Де і як на сайті можна переглянути статус розпоряджень?

Перевірити статус розпоряджень можна перейшовши за посиланням: Cтатуси розпоряджень. Пошук за кодом ЄДРПОУ Вашого товариства, або у call-центрі за телефоном (044) 591-04-04.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
13. Де можна взяти додатки до регламенту?

Для того, щоб отримати додатки в форматі Word або PDF, перейдіть за посиланням Додатки до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
14. Як можна надати запити/Розпорядження в електронному вигляді?

Для того, щоб подавати запити/Розпорядження в електронному вигляді необхідно зареєструватися в Кабінеті клієнта https://my.csd.ua. Користування кабінетом клієнта – безкоштовно. Додатково встановлювати програмне забезпечення не потрібно. Єдине, що потрібно зробити – це отримати ЕЦП. Для отримання ЕЦП необхідно звернутися до відділу Акредитованого центру сертифікації ключей за тел. 044-591-04-28 або за посиланням Як отримати ключ ЕЦП вперше.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні