Головна FAQ Порядок обслуговування емітентів
Порядок обслуговування емітентів

(депозитарних операцій з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах та інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах).


1. Копії яких документів мають бути завірені нотаріально, а яких ні?

Нотаріального посвідчення потребують:

  • копія нової редакції статуту або змін до статуту емітента, якщо він/вони реєструвалися до 01.01.2016
  • копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок (тільки для тих емітентів, які перебувають на стадії створення)
  • копія документа, який підтверджує повноваження керуючого рахунком діяти від імені емітента
  • копія рішення засновника (засновників) про створення акціонерного товариства /протокол зборів засновників
  • копія розпорядження Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів;
Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
2. Хто такий керуючий рахунком?

Це юридична особа, якій Ви, як емітент, надали повноваження щодо управління рахунком у цінних паперах.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
3. Чи можна надавати виписку з ЄДР, а не витяг при внесенні змін до анкети рахунку?

В підтвердження даних державної реєстрації Регламентом ЦД передбачено лише надання платного витягу з ЄДР, як документу, що містить повну інформацію про юридичну особу.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
4. Які дані мають бути обов’язково у витязі з ЄДР?

Всі відомості про юридичну особу-емітента, що містяться у відповідній базі даних.

 

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
5. Чи може бути не один розпорядник рахунку?

Нормативними документами не обмежується кількість розпорядників рахунку, яких призначає емітент.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
6. Чи можна копію ідентифікаційного коду розпорядника рахунку не завіряти нотаріально?

Копію ІНН може завірити власник.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
7. Чи надаємо при внесені змін в анкету рахунку копію нашого Статуту, зміни до якого не вносились?

Ні.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
8. Чи можна не ставити печатку?

Так, якщо підприємство відмовилось від використання печатки та повідомило про це ЦД у визначений ним спосіб. Більш детальну інформацію можна отримати за номером call-центру (044) 591-04-04.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
9. Які документи отримає емітент після проведення операції внесення змін до анкети рахунку в ЦП?

Після проведення операції внесення змін до анкети рахунку емітент отримує:

  • друковану форму анкети рахунку, сформовану засобами ППДО, зареєстровану та підписану уповноваженою особою ЦД;
  • 2-й примірник розпорядження з відмітками ЦД про виконання операції.
Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
10. Чи можна не прошивати заповнені додатки, якщо в них більше одної сторінки?

Ні, всі документи, що містять більше одного аркушу, повинні бути прошиті. На прошивці повинні бути підпис розпорядника рахунку та печатка товариства (у разі використання).

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні