Головна FAQ Порядок проведення операцій по рахунках емітентів
Порядок проведення операцій по рахунках емітентів

(операції зарахування, списання та переказу цінних паперів на/з рахунок(-ку) у цінних паперах емітента). Проводяться для відображення на рахунку емітента зарахування цінних паперів внаслідок депонування глобального або тимчасового глобального сертифікатів, списання з рахунку емітента анульованих або погашених цінних паперів відповідно до законодавства та переказу на або з рахунку емітента цінних паперів з або на рахунки у цінних паперах депозитарних установ/депозитарію-кореспондента)


1. Як проходить операція погашення випуску ЦП?

Емітент надає розпорядження та документи відповідно до вимог Регламенту.

  1. Центральний депозитарій виконує розпорядження емітента та на його підставі надає розпорядження депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються цінні папери.
  2. Кожна депозитарна установа складає виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента для зберігання протягом 5 років з дня списання цінних паперів.

Депозитарні установи списують права на ЦП з рахунку депонентів, в залежності від умов випуску, що погашається – безумовно (без розпорядження депонента, тільки на підставі розпорядження Центрального депозитарію) або на підставі розпоряджень Центрального депозитарію та депонента. З інформацією про умови випуску, що погашається, можна ознайомитись на сайті ЦД,  перейшовши за посиланням :

Копії Проспектів емісії.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
2. Чи потрібно при зміні найменування отримувати новий код ISIN, що для цього потрібно?

При зміні найменування ISIN залишається незмінним. Проте, необхідно звернутись до ЦД з метою внесення змін до Реєстру кодів цінних паперів. Для цього необхідно написати листа на електронну адресу відділу кодифікації kodif_dep@csd.ua, для отримання рахунку-фактури, перейшовши за посиланням.

Телефон для довідок (044) 591-04-11

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
3. Який пакет документів треба подати для здійснення операції переказу цінних паперів?

Операції розміщення, викупу, переказу раніше викуплених цінних паперів поза біржою здійснюються у разі подання емітентом розпорядження про переказ цінних паперів Додаток 10, зазначивши відповідну підставу для здійснення операції, які відображені в Регламенті провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів (п. 3.8, 3.10, 3.11).

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні