Головна FAQ Порядок надання інформації за запитом емітента
Порядок надання інформації за запитом емітента

(депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог цього Положення та умов договорів, укладених клієнтами/депонентами з Центральним депозитарієм/депозитарними установами)


1. Чому в реєстрі акціонерів не розкрита інформація по деяким власникам?

Відсутність повної інформації усіх акціонерів обумовлена наступними причинами:

  • Депозитарна установа не надала інформації про ваших акціонерів, цінні папери яких обліковуються на рахунках цієї Депозитарної установи.
  • Анульована ліценція Депозитарної установи, на рахунках якої обліковувались цінні папери Ваших акціонерів. Інформація про Ваших акціонерів зберігається в Уповноваженого на зберігання Центрального депозитарію.

Телефон (044) 591-04-24

 

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
2. Як визначити дату обліку?

Відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» Ви самостійно визначаєте:

  • Дату, станом на яку складається перелік/реєстр власників іменних цінних паперів для участі у загальних зборах;
  • Дату, станом на яку складається перелік осіб, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів

Детальніше: Закон України «Про акціонерні товариства»

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
3. Чим відрізняється перелік акціонерів від реєстру акціонерів?

Тільки назвою.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
4. Як заповнювати пункт: підстава для складання реєстру в додатках 23, 46, 26, якщо в пункті 2.3.6. немає запропонованого переліку підстав?

Для зміни способу отримання реєстру необхідно надати до Центрального депозитарію лист у довільній формі, у якому зазначити:

-      назву емітента;

-      код за ЄДРПОУ;

-      реквізити розпорядження, в якому треба змінити спосіб отримання (вихідний номер та дата, облікова дата);

-      зазначити новий спосіб отримання.

Лист має бути засвідчений підписом розпорядника рахунку та печаткою товариства (у разі використання). При цьому, лист має бути отриманий ЦД до моменту реалізації того способу отримання, що вказаний у розпорядженні.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
5. Які терміни формування реєстру/переліку акціонерів?

Якщо дата обліку є датою у майбутньому, то термін надання розпорядження Центральному депозитарію повинен бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр.

Центральний депозитарій має надати емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, сформований ним реєстр власників іменних цінних паперів та/або Перелік власників не пізніше двох робочих днів від дати обліку. За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру на дату, яка минула, Центральний депозитарій здійснюють надання облікового реєстру - протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження від емітента або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
6. Чи можна замовити Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, якщо депонований тимчасовий глобальний сертифікат?

Ні, в разі депонування тимчасового ГС можна замовити лише Реєстр власників іменних цінних паперів. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах замовляється лише по частині випуску, яка оформлена глобальним сертифікатом.

Внесення змін до анкети рахунку у ЦП у випадках :

Залишити як є, там вся інформація актуальна.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні