Home FAQ Юридичне управління (для депозитарних установ)
Юридичне управління (для депозитарних установ)

1. Де можна ознайомитися з порядком укладання Депозитарного договору / Умовами Депозитарного договору?

З порядком укладання та Умовами Депозитарного договору, можна

ознайомитися на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію

www.csd.ua за посиланням «Депозитарним установам» – «Договори».

Вам помогла эта информаци? Да Нет
2. Які документи необхідно надати для приєднання до Умов Депозитарного договору?
  1. підписану уповноваженою особою та скріплену печаткою (у разі використання) заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору у 2-х примірниках на офіційному бланку;
  2. копію рішення НКЦПФР про видачу депозитарній установі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи;
  3. документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору.
Вам помогла эта информаци? Да Нет
3. З якого моменту Депозитарний договір вважається укладеним?

Депозитарний договір вважається укладеним шляхом приєднання Депозитарної установи до Умов Депозитарного договору з дня отримання Центральним депозитарієм від Депозитарної установи Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору, оформленої відповідно до вимог Центрального депозитарію.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
4. Хто повинен підписати Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору?

Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору підписує особа, яка уповноважена на укладання з Центральним депозитарієм Депозитарного договору: або установчими документами (зокрема, Статутом Депозитарної установи), або довіреністю, або законом чи іншими нормативними актами законодавства.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
5. Як можна отримати другий примірник Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору?

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору з відміткою Центрального депозитарію буде повернуто на юридичну адресу Депозитарної установи, вказану у Заяві про приєднання, або, якщо на Заяві буде зазначено отримуємо «Особисто» – Заява про приєднання буде надана Центральним депозитарієм особисто уповноваженому представнику Депозитарної установи.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
6. Як Депозитарній установі отримати Заяву про припинення дії Депозитарного договору?

Для отримання Заяви про припинення дії Депозитарного договору необхідно на електронну пошту depo_dog@csd.ua направити:

  • повідомлення (в довільній в формі), із зазначенням підстави звернення (а саме, отримати заяву про припинення дії депозитарного договору),
  • назву депозитарної установи
  • ідентифікаційний код депозитарної установи
  • підставу розірвання депозитарного договору
Вам помогла эта информаци? Да Нет