Головна FAQ Юридичне управління (для емітентів)
Юридичне управління (для емітентів)

1. Як укласти договір про обслуговування випусків цінних паперів?

Укладення Договору про обслуговування випусків цінних паперів відбувається шляхом приєднання емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, текст яких оприлюднено на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням: «Емітентам»- «Договори».

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
2. Які документи необхідно надати для приєднання до Умов договору?
 1. підписану уповноваженою особою та скріплену печаткою (у разі використання) заяву про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів у 2-х примірниках на офіційному бланку;
 2. документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів (наприклад: копію довіреності/ухвали суду/рішення уповноваженого органу емітента про призначення на посаду керівника).
Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
3. Як оформити Заяву про приєднання до Умов Договору?
 1. необхідно заповнити електронну форму для формування Заяви про приєднання до Умов Договору, що знаходиться на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням: «Емітентам»-«Договори».
 2. після заповнення електронної форми заяви про приєднання до Умов Договору, її необхідно роздрукувати у 2-х примірниках на офіційному бланку емітента, підписати уповноваженою особою емітента та скріпити печаткою емітента (у разі використання).
Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
4. Яким способом можна надати Заяву про приєднання до Умов Договору/Умов Додаткової угоди до Договору?
 1. надати до Центрального депозитарію особисто;
 2. надіслати на адресу Центрального депозитарію (04071, м. Київ, Нижній Вал 17/8).
Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
5. Як отримати другий примірник Заяви про приєднання до Умов Договору/Умов Додаткової угоди до Договору?

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Договору з відміткою Центрального депозитарію буде повернуто на адресу емітента, вказану у Заяві про приєднання або якщо на Заяві буде зазначено, що отримуємо «Особисто» - Заява про приєднання буде надана Центральним депозитарієм особисто уповноваженому представнику емітента.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
6. Який порядок укладання Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів: 1) щодо виплати доходів за цінними паперами/дивідендів 2) щодо обслуговування процедури «squeeze-out» 3) про направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України

Укладення Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів відбувається шляхом приєднання емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, текст яких оприлюднено на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням:

 1. «Емітентам»-«Послуги»-«Виплата доходів/сум погашення за цінними паперами»;
 2. «Емітентам»-«Послуги»-«Обслуговування процедури Squeeze-out»;
 3. «Емітентам»-«Послуги»-«Повідомлення акціонерів через депозитарну систему»
Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
7. Які документи треба надати для укладання Додаткової угоди до Договору?
 1. підписану уповноваженою особою та скріпленою печаткою (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів у 2-х примірниках;
 2. документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов (наприклад: копію довіреності/ухвали суду/рішення уповноваженого органу емітента про призначення на посаду керівника).
Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
8. Коли набирає чинності Договір або Додаткова угода до Договору?

Договір або Додаткова угода до Договору набирає чинності з дня отримання Центральним депозитарієм Заяви про приєднання до Умов, оформленої відповідно до вимог Центрального депозитарію.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
9. Як дізнатися у якій формі необхідно укладати Додаткову угода до Договору?

Якщо Емітент уклав Договір про обслуговування випусків цінних паперів у формі єдиного документа, Додаткову угоду до вказаного договору укладається у формі єдиного документа.

Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні
10. Які дії необхідно здійснити для укладання Додаткової угоди, якщо Договір про обслуговування випусків цінних паперів укладено у формі єдиного документа?

Емітенту необхідно надіслати Заявку на електронну адресу depo_dog@csd.ua, що містить наступну інформацію про емітента:

 1. повне найменування
 2. код за ЄДРПОУ
 3. місцезнаходження
 4. посада уповноваженої особи (тобто особи, що підписуватиме Додаткову угоду до  Договору)
 5. П.І.Б. (повністю) уповноваженої особи
 6. назва та реквізити (дата і номер) документу, на підставі якого діє уповноважена особа (наприклад статут, довіреність та ін.)
 7. реквізити поточного рахунку (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО))
 8. відомості про контактну особу (особа, що заповнює заявку) - П.І.Б. Контактної особи, а також її електронна адреса та номер телефону)

 

Для Інститутів спільного інвестування необхідно, повідомити додаткові реквізити, а саме:

 • повне найменування компанії з управління активами;
 • місцезнаходження компанії з управління активами;
 • реквізити грошового рахунку компанії з управління активами (№ рахунку, найменування банку, код банку (МФО);
 • реквізити ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): серія, номер, дата видачі, строк дії;
 • повне найменування ІСІ;
 • код за ЄДРІСІ;
 • реквізити грошового рахунку ІСІ;
 • спосіб одержання проектів Додаткової угоди (особисто, засобами поштового зв’язку);
 • поштова адреса (вказується у випадку обрання способу одержання проектів Додаткової угоди - засобами поштового зв’язку).
Чи допомогла Вам ця інформація? Так Ні