Home FAQ Управління планування та обліку фінансів
Управління планування та обліку фінансів

1. Порядок оплати депозитарних послуг та штрафних санкцій.

На підставі актів/актів-рахунків про надання послуг здійснюється оплата за послуги Центрального депозитарію за звітний місяць.

Оплата послуг вноситься клієнтом щомісячно до останнього числа поточного місяця за минулий.

В платіжному дорученні наполегливо просимо дотримуватись призначення платежу, яке зазначене в актах/актах-рахунках про надання послуг; призначення платежу обов'язково починати з коду-номеру акту/акту-рахунку:

«АЕ/АЗ-_; За депозитарні послуги згідно з актом/актом-рахунком №-_ від дд.мм.рр., без ПДВ».

На підставі Рахунків-фактур здійснюється оплата:

  1. Штрафних санкцій, у випадку порушення клієнтом строку та порядку оплати послуг;

- до п.1 

«РЕ-_/РЗ-_; Штраф згідно з рахунком-фактурою №_ від дд.мм.рр., без ПДВ»; 

 

2. Відновлення виконання розпоряджень та надання послуг емітента після їх призупинення у випадку порушення емітентом строку та порядку оплати послуг;

3. Відновлення виконання операцій по рахунку у цінних паперах депозитарної установи після їх призупинення у випадку невиконання або несвоєчасного виконання депозитарною установою зобов'язань щодо оплати послуг;

- до п.п.2, 3 

«РЕ-_/РЗ-_; За відновлення обслуговування згідно з рахунком-фактурою №_ від дд.мм.рр., без ПДВ»; 

 

4. Авансових платежів за депозитарні послуги;

5. Інших депозитарних послуг, що не передбачені Договором.

В платіжному дорученні наполегливо просимо  дотримуватися призначення платежу, яке зазначене в Рахунку-фактурі та обов'язково починати з коду-номеру  Рахунку-фактури:

- до п.п.4, 5 

«РЕ-_/РЗ-_; За депозитарні послуги згідно з рахунком-фактурою №_ від дд.мм.рр., без ПДВ»

Щодо призначення платежу. 

Платежі з будь-яким іншим призначенням платежу можуть бути повернуті відправникові, як помилкові, і не будуть братися до уваги при визначені штрафу або припиненні виконання розпоряджень емітента/депозитарної установи!

Питання щодо уточнення інформації, зазначеної у реквізиті «призначення платежу», може бути вирішено шляхом направлення належним чином оформленого листа засобами електронної пошти.

Якщо оплата послуг здійснена не з власного розрахункового рахунку юридичної особи, відкритого в установі банку, а через відділення банку шляхом внесення готівкових коштів, для ідентифікації платежу необхідно надіслати засобами електронної пошти лист, в якому буде вказане належне призначення платежу, яке зазначене в акті/акті-рахунку про надання послуг або в рахунку-фактурі.

Щодо поновлення надання Центральним депозитарієм послуг після їх призупинення у випадку порушення клієнтом строку та порядку оплати послуг.

Поновлення надання Центральним депозитарієм всього переліку послуг можливе за умови сплати суми заборгованості, штрафу та вартості послуг з відновлення обслуговування.

Після сплати клієнтом суми заборгованості та штрафу необхідно звернутися до Фінансово-аналітичного відділу Управління планування та обліку фінансів для отримання рахунку-фактури за відновлення обслуговування.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
2. Якщо вам не надходять акти про надання послуг?

1. Невірна адреса.

Центральний депозитарій надсилає акти про надання послуг на адресу клієнта безпосередньо вказану ним у анкеті рахунку як адреса для поштових відправлень.

Якщо така адреса не визначена клієнтом, акти про надання послуг направляються на адресу місцезнаходження клієнта, зазначену в реєстраційних документах клієнта, що є в наявності у Центрального депозитарія.

У випадку неотримання акту про надання послуг до 25-го числа місяця, наступного за місяцем отримання послуг від Центрального депозитарію, клієнт зобов’язаний повідомити про це Центральний депозитарій листом, надісланим засобами поштового зв’язку, засобами факсимільного зв’язку або на адресу електронної пошти.

 fin@csd.ua 

 

2. Центральний депозитарій припиняє надсилати акти про надання послуг

на поштову адресу клієнта, вказану ним у анкеті рахунку, якщо акти про надання послуг відправлені Центральним депозитарієм повертаються протягом трьох місяців із зазначенням «Укрпоштою» причини повернення.

 

3. Клієнт входить до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до Наказу 25.04.2022 Мінреінтеграції № 75.

 

УВАГА! Неотримання клієнтом актів про надання послуг не звільняє останнього від відповідальності на неоплату /несвоєчасну оплату послуг Центрального депозитарію.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
3. Як можна отримати дублікати актів про надання послуг?

За дублікатами актів про надання послуг можна звернутися до Фінансово-аналітичного відділу Управління планування та обліку фінансів листом, надісланим засобами поштового зв’язку, засобами факсимільного зв’язку або на адресу електронної пошти.

fin@csd.ua

Обов’язково вказати назву підприємства, код ЄДРПОУ та період за який потрібен акт про надання послуг.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
4. Як отримати акт про надання послуг на веб-сайті Центрального депозитарію і коли вони там розміщуються?

Акти про надання послуг розміщуються на веб-сайті з 15 числа кожного місяця.

Акти можна знайти за посиланням:

емітентам: акти для емітентів;

депозитарним установам: акти для депозитарних установ.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
5. Якщо вам потрібен номер договору для отримання актів з сайту Центрального депозитарію.

У випадку, якщо Ви емітент і не знаєте номер договору, Вам необхідно звернутись у call-центр за телефоном (044)363-04-00.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
6. Чи можна отримати акт про надання послуг (дублікат акту про надання послуг), рахунок-фактуру за місцезнаходженням Центрального депозитарію?

Так, можливо. Потрібно завчасно попередити Фінансово-аналітичний відділ Управління планування та обліку фінансів та повідомити за який період потрібен акт про надання послуг (дублікат акту про надання послуг) та який рахунок-фактуру необхідно підготувати.

Документ може забрати розпорядник рахунку (при собі мати паспорт), інша людина, яка має довіреність на право отримання наших документів, або кур’єр.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
7. Що необхідно зробити для правильного відображення в акті про надання послуг назви організації (в т.ч. форми власності) або адреси?

Назва організації (в т.ч. форма власності) або адреса відображаються в акті про надання послуг відповідно до інформації, яка міститься в анкеті рахунку у цінних паперах.

Для правильного відображення в акті про надання послуг назви організації (в т.ч. форми власності) або адреси треба своєчасно вносити зміни до анкети рахунку у цінних паперах.

Для цього необхідно звернутися до CALL-ЦЕНТРу (044) 363-04-00

Вам помогла эта информаци? Да Нет
8. Як розраховується в акті про надання послуг емітенту сума «Всього до сплати з урахуванням авансового платежу або заборгованості»?

1. Якщо у емітента є аванс, сума «Всього до сплати з урахуванням авансового платежу» складається з:

«суми за актом» +

суми за 2 місяця послуги «обслуговування випуску цінних паперів» +

«авансовий платіж» у розмірі 200 грн., передбачений умовами Договору -

«залишок авансу станом на останній день місяця без урахування суми поточного акту»

2. Якщо у емітента заборгованість, сума «Всього до сплати з урахуванням авансового платежу або заборгованості» складається з:

«суми за актом» +

суми за 2 місяця послуги «обслуговування випуску цінних паперів» +

«авансовий платіж» у розмірі 200 грн., передбачений умовами Договору +

«заборгованість станом на останній день місяця без урахування суми поточного акту»

Вам помогла эта информаци? Да Нет
9. Чи необхідно емітенту сплачувати на умовах попередньої оплати реєстр/перелік власників іменних цінних паперів або інформаційну довідку?

Не треба емітенту сплачувати на умовах попередньої оплати реєстр/перелік власників іменних цінних паперів або інформаційну довідку.

Для виконання операцій за розпорядженнями емітента необхідно мати аванс, передбачений п.3.2. умовами Договору про обслуговування випусків цінних паперів («авансовий платіж» у розмірі 200 грн. та суми за 2 місяця послуги «обслуговування випуску цінних паперів»).

Вам помогла эта информаци? Да Нет
10. Як повернути кошти, які були сплачені за послуги авансом або помилково?

Центральний депозитарій повертає кошти на підставі листа про повернення коштів після проведення звірки взаєморозрахунків з клієнтом шляхом безготівкового переказу за вказаними в листі реквізитами.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
11. Яким чином можна здійснити звірку розрахунків за депозитарні послуги та наявність штрафних санкцій?
1. Надання усних консультацій та роз’яснень клієнтам з питань звірки розрахунків, залишків коштів на рахунку та наявності штрафних санкцій здійснює Фінансово-аналітичний відділ Управління планування та обліку фінансів.

(044) 363-04-08

2. Надання Акту звірки розрахунків в паперовому вигляді здійснюється Відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності Управління планування та обліку фінансів.

Клієнт може надіслати запит на отримання Акту звірки розрахунків засобами поштового зв’язку або на адресу електронної пошти, обов’язково вказавши назву підприємства, код ЄДРПОУ та період за який потрібно здійснити звірку.

Або надіслати свій Акт звірки розрахунків у двох примірниках. В разі згоди з даними вашого Акту звірки, він буде підписаний представником Центрального депозитарію, в разі незгоди вам буде надісланий Акт звірки, зроблений Центральним депозитарієм.

buh_uprav@csd.ua

Вам помогла эта информаци? Да Нет
12. Де можна ознайомитися з тарифами Центрального депозитарію?

З тарифами Центрального депозитарію можна ознайомитися на веб-сайті Центрального депозитарію за посиланням:

емітентам: тарифи емітентам

депозитарним установам: тарифи депозитарним установам

Вам помогла эта информаци? Да Нет
13. Чи планується зміна тарифів?

Тарифи Центрального депозитарію та зміни до них розміщуються на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

Повідомлення емітентам про зміни та доповнення до тарифів Центрального депозитарію здійснюється шляхом оприлюднення їх на веб-сайті Центрального депозитарію в термін не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до початку набрання ними чинності.

Повідомлення депозитарним установам здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Центрального депозитарію та направлення відповідного повідомлення засобами СОІ не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до початку застосування таких змін.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
14. Який підрозділ надає консультації щодо застосування тарифів?

Надання усних консультацій щодо застосування тарифів надає Фінансово-аналітичний відділ Управління планування та обліку фінансів.

(044) 363-04-08

Вам помогла эта информаци? Да Нет
15. Чи є необхідність перевіряти реквізити Центрального депозитарію, зазначені в акті/акті-рахунку про надання послуг?

Ні, ви не повинні перевіряти реквізити, вказані в акті/акті-рахунку для оплати послуг Центрального депозитарію.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
16. Як можна отримати податкову накладну (у разі якщо ви користуєтесь не тільки депозитарними послугами Центрального депозитарію)?

Для обміну податковими документами Центральний депозитарій використовує «M.E.Doc». З метою запобігання помилок в реквізитах податкових накладних, просимо своєчасно надсилати скан-копію свідоцтва платника ПДВ на адресу електронної пошти buh_uprav@csd.ua

Вам помогла эта информаци? Да Нет