Home FAQ Відділ міжнародних відносин
Відділ міжнародних відносин

1. В яких іноземних депозитаріях Центральний депозитарій відкрив кореспондентський рахунок в цінних паперах?
  • Clearstream Banking Luxembourg (міжнародний центральний депозитарій цінних паперів);
  • РУП ""Республіканський центральний депозитарій цінних паперів"" (Республіка Білорусь)
Вам помогла эта информаци? Да Нет
2. Які послуги надає Центральний депозитарій через свій кореспондентський рахунок в цінних паперах, відкритий в Clearstream Banking Luxemburg?

Основні послуги:

  • отримання/ поставка цінних паперів іноземних емітентів без оплати;
  • отримання/ поставка цінних паперів іноземних емітентів проти оплати;
  • відображення корпоративних операцій емітента іноземних цінних паперів;
  • проведення виплати доходів, погашення, викупу цінних паперів іноземних емітентів.
Вам помогла эта информаци? Да Нет
3. Як Депозитарній установі взаємодіяти з Центральним депозитарієм для проведення міжнародних операцій?

Взаємодія відбувається в рамках діючого депозитарного договору, що укладений між Центральним депозитарієм та Депозитарною установою, так само, як і щодо операцій з українськими цінними паперами. У разі виникнення питань звертайтесь за адресою dmbr_dep@csd.ua.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
4. Чи може інвестор (депонент) напряму відкрити рахунок в Центральному депозитарію?

Ні, не може.

  • Інвестор повинен відкрити рахунок в цінних паперах в Депозитарній установі  і надати їй відповідне розпорядження.
  • Центральний депозитарій в свою чергу, виконуватиме розпорядження, надане Депозитарною установою.
Вам помогла эта информаци? Да Нет
5. Які види цінних паперів іноземних емітентів можуть отримувати ДУ на свій рахунок в Центральному депозитарії?
На рахунок ДУ в Центральному депозитарії можуть бути отримані ті цінні папери, які обслуговуються депозитаріями іноземних держав та міжнародними депозитарно-кліринговими установами, в яких Центральному депозитарію відкрито кореспондентський рахунок. Для уточнення інформації щодо можливості обліку іноземних цінних паперв необхідно надіслати запит за адресою dmbr_dep@csd.ua із зазначенням коду ISIN.
Вам помогла эта информаци? Да Нет
6. Де можна знайти реквізити кореспондентського рахунка Центрального депозитарію, відкритого в Clearstream Banking Luxemburg?

На корпоративному сайті ЦД: закладинка «Депозитарним установам», розділ «Міжнародні операції», падаюче меню «Clearstream». 

Clearstream

Вам помогла эта информаци? Да Нет
7. Де можна знайти тарифи Центрального депозитарію з обслуговування операцій з цінними паперами іноземних емітентів?

На корпоративному сайті ЦД: закладинка «Депозитарним установам, розділ «Тарифи та порядок оплати», падаюче меню «Тарифи глава 2»

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/tarif/tarif_du_MO_CSD_20170207.pdf

Вам помогла эта информаци? Да Нет
8. Яке розпорядження потрібно подавати Депозитарній установі при виплаті доходів, погашенні, викупі цінних паперів іноземних емітентів?

Депозитарна установа після отримання відповідного повідомлення про надходження коштів для виплат надає засобами Кабінету клієнта розпорядження згідно з Додатком № 15 (додатки до розділу 2 Регламенту), вказавши свої банківські реквізити для виплати грошових коштів в тій іноземній валюті, у який відбуватиметься така виплата.

Вам помогла эта информаци? Да Нет
9. Як відбувається процедура допуску іноземних цінних паперів до обігу в Україні?

Депозитарна установа може ініціювати подання Центральним депозитарієм до Комісії заяви про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України, передбаченої Положенням про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого рішенням НКЦПФР 22.11.2012 № 1692 (у редакції рішення НКЦПФР від 07.12.17р. №871). Докладніше дивиться за посиланням.

Вам помогла эта информаци? Да Нет