Внесено зміни до Регламенту уповноваженого на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів Друк
Понеділок, 04 травня 2020, 15:00


Шановні клієнти!

Звертаємо увагу, що внесено зміни до Регламенту уповноваженого на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів з метою приведення його у відповідність до вимог Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.14 №431 зі змінами, внесеними рішенням НКЦПФР від 14.11.2019 №690.

 

Внесено зміни щодо наступного:

  • надання Центральним депозитарієм копії виписки/інформаційної довідки про стан рахунку у цінних паперах власника/номінального утримувача та наступне переведення власником або особою, яка отримала такі цінні папери внаслідок спадкування, правонаступництва чи за судовим рішенням або номінальним утримувачем на відкритий в обраній ним депозитарній установі рахунок цінних паперів, права на які обліковувались на його рахунку у цінних паперах, відкритому в депозитарній установі, що припинила провадження депозитарної діяльності, здійснюється за зверненням обраної власником депозитарної установи;
  • надання Центральним депозитарієм інформаційної довідки щодо суми коштів, які зберігаються в уповноваженого на зберігання та належать особі, що зазначена у Переліку (Переліках) осіб, які мають право на отримання коштів (або особою, яка отримала ці кошти внаслідок спадкування, правонаступництва чи за судовим рішенням) та наступне переведення зазначених коштів здійснюється за зверненням обраної власником депозитарної установи виключно після переведення відповідних цінних паперів;
  • надання Центральним депозитарієм переданого на уповноважене зберігання Депозитарною установою/Зберігачем, якими припинено провадження депозитарної діяльності, облікового реєстру власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались відповідно до договору з емітентом, або інформаційної довідки про власників цінних паперів та/або Переліку осіб, які мають право на отримання коштів, здійснюється за зверненням обраної емітентом депозитарної установи;
  • переведення емітентом на обслуговування до обраної депозитарної установи цінних паперів, що належать власникам, та переказ коштів, які належать особам, що зазначені у Переліку осіб, які мають право на отримання коштів, та рахунки у цінних паперах яких обслуговувались Депозитарною установою/Зберігачем на підставі договору з емітентом, на грошовий рахунок обраної емітентом Депозитарної установи здійснюється за зверненням такої депозитарної установи.

Регламент уповноваженого на зберігання у новій редакції набуває чинності 27.05.2020 року.